Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 februari 2011

De Bereikbaarheid van Almere

Almere telt langzamerhand 180.000 inwoners. Velen zijn met veel plezier hier naar toe vertrokken, maar probeer er ’s morgens maar eens uit te komen. Omdat er nog steeds veel te weinig banen in Flevoland zijn, zal het grootste deel van de Almeerse bevolking voor hun werk over de bruggen moeten trekken. Bij de drooglegging van de Flevopolders was er van uitgegaan dat ook de Markerwaard er zou komen. Maar toen die van de kaart was, is men vergeten dat de daarbij behorende wegen, om Almere te ontsluiten, ook waren weggepoetst. Reden waarom D66 Almere hoog inzet om de bereikbaarheid van de stad te garanderen en op dat peil te brengen wat oorspronkelijk afgesproken was met het rijk. Ten eerste de IJmeerverbinding, zowel voor auto, openbaar vervoer en, als het kan, ook de fiets. De studiereis naar Kopenhagen en Malmö heeft ons laten zien dat het niet alleen goed mogelijk is, maar ook zeer wenselijk. De regio zal er een ongekende voorsprong mee krijgen.

De mogelijkheden die nu door het bedrijfsleven zijn aangedragen om samen met de overheid een “rondje randstad” te ontwikkelen zijn daarom zeer verheugend. Niet alleen wordt Almere dan door hoogwaardig openbaar vervoer goed bereikbaar, maar ook de IJmeerverbinding is hierin opgenomen. Meerdere vliegen in een klap dus. Een beetje terughoudend moeten we nog wel zijn, want is een magneet zweefbaan wel rendabel? Toe nu toe rijdt er maar 1 in de wereld en die is zwaar verliesgevend!

Daarnaast is voor D66 Almere ook de snelle aanleg van de A6-A9 van groot belang. Vorige week was er opschudding over de opmerkingen van het Centraal Planbureau dat de volledige ondertunneling van deze weg te duur zou zijn. Gelukkig bleek een ambtenaar voor zijn beurt te hebben gesproken. Er is nog helemaal geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten.
Overigens is D66 Almere altijd van mening geweest, dat een tunnel niet de oplossing is. Het eerste gedeelte, bovenlangs het Naardermeer, zou op palen moeten worden aangelegd. Goedkoper, beter voor het milieu en veel beter voor het Naardermeer.

Nu dat de bereikbaarheid van Almere bij lange na niet op orde is, heeft het zeker geen pas om een spitsheffing op de A1 in te voeren. Wie denkt dat dat een oplossing is, heeft daar nog nooit in de file gestaan. Het op de internationale kaart zetten van de Randstad is geen kwestie meer van twijfel, de trein is in gang gezet. Aan Almere de taak om aan boord te springen, want als we hem nu missen zullen we absoluut in een neergaande spiraal terecht komen.
Hoe die “trein” eruit gaat zien? Daar zijn we dan zelf bij!

Cocky KuipersLijsttrekker D66