Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 januari 2016

Hindernormen laagfrequent geluid noodzakelijk

De Almeerse fracties van D66, CDA en PvdA roepen op om druk te zetten op de minister om met hindernormen voor laagfrequent geluid te komen. De motie van de drie partijen wordt op 4 februari besproken op de Almeerse politieke markt.

“Almere moet druk zetten op de minister zodat zij de gemeente middelen geeft om adequaat op te treden wanneer er klachten binnen komen over laagfrequent geluid,” zegt CDA-raadslid Johan van der Kroef. Eerder stelden het CDA en D66 al schriftelijke vragen over dit onderwerp. Het college gaf onlangs aan dat zij het probleem erkennen maar voorlopig geen actie ondernemen.

Verhoog druk op minister

De gemeente Nijmegen heeft vorig jaar samen met de GGD Zuid-Gelderland een brandbrief gestuurd naar de minister om haar aan te sporen een normering voor laagfrequent geluid op te nemen in de regelgeving over geluidshinder. “Almere moet deze actie van Nijmegen ondersteunen door ook een brief te sturen en vervolgens aan te dringen op een reactie van de minister. Het is zeer onbehoorlijk dat zij tot nu toe nog niet heeft gereageerd op de brief van Nijmegen,” zegt D66-raadslid Martine van Bemmel.

Hindernormen laagfrequent geluid noodzakelijk

Laagfrequent geluid is een soort zoemend, brommend of dreunend geluid. Mensen kunnen hier enorme last hebben, soms zo erg dat ze er lichamelijke klachten van krijgen. Momenteel is dit soort geluid echter niet opgenomen in de regels omtrent geluidshinder, waardoor het wettelijk niet erkend wordt en gemeenten nauwelijks kunnen ingrijpen als er klachten over binnen komen. PvdA-raadslid Hassan Buyatui: “Laagfrequent geluid verdient echter alle aandacht, want het heeft een grote impact op het leven van de gehinderden. De gemeenten staan machteloos zonder landelijke hindernormen omdat dit niet lokaal te regelen is. Almere moet daarom hier aandacht voor vragen en blijven vragen zolang dat nodig is.”

Inspreken mogelijk op 4 februari

Inwoners van Almere kunnen inspreken over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering op 4 februari aanstaande. Mensen die last hebben van laagfrequent geluid zijn van harte welkom om hun ervaringen te delen met de raadsleden. Meld u daarvoor aan via de raadsgriffie (raadsgriffie@almere.nl).