Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 december 2017

Nomineer jouw Conciërge van het jaar 2017!

D66 Almere roept alle leerlingen, ouders en docenten op om hun conciërge te nomineren voor de verkiezing van de Conciërge van het Jaar 2017. D66 Almere organiseert deze verkiezingen voor de vijfde keer in succes op rij.

Met de jaarlijkse Conciërge van het Jaar-verkiezingen vraagt D66 extra aandacht voor deze belangrijke medewerkers op scholen. “Ieder jaar ontvangen we hartverwarmende reacties van scholieren, ouders, docenten en zelfs schoolbesturen,” zegt D66 raadslid Martine van Bemmel. “Ze grijpen vaak deze kans aan om hun conciërge in het zonnetje te zetten en hun waardering extra te benadrukken. Conciërges weten vaak precies wat er speelt onder de leerlingen en dragen bij aan het toezicht en de zorg voor sociale veiligheid. Conciërges zorgen daarnaast voor belangrijk onderhoud aan de school.” Omdat niet iedere school een conciërge heeft is het ook mogelijk om de vrijwilliger, ouder of docent te nomineren die deze werkzaamheden op zich heeft genomen.

John Hinten van de Vrije School Raphael was de Almeerse Conciërge van het Jaar 2016

Vorig jaar won een totaal verraste John Hinten de titel Conciërge van het jaar 2016. Hij werd als held onthaald op school door de leerlingen, ouders en docenten van zijn school en ontving een bokaal van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Van Bemmel: “Het is ieder jaar echt een feestje om langs te gaan bij de winnende conciërge. De hele school leeft mee naar het moment dat de winnaar bekend gemaakt wordt en het is echt heel mooi om de ontlading daarvan mee te maken. We hopen dus dat heel Almere meedoet aan deze verkiezing.”

Nomineer nu jouw favoriete conciërge!

Ouders, collega’s, kinderen: iedereen mag zijn of haar conciërge nomineren. Stuur een mailtje naar nominatie@d66almere.nl met daarin in ieder geval de naam van de conciërge en de school. De motivatie kan bestaan uit een anekdote of een verhaaltje. Het gaat niet om het aantal steunbetuigingen maar om de inhoud. Nomineren kan vanaf nu tot en met 19 januari 2018. Op vrijdag 26 januari wordt de winnaar bekend gemaakt.

Thema

Jeugd & onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft, met duidelijke invloed van D66 Almere op jeugd en onderwijs, veel geïnvesteerd in onderwijs, talentontwikkeling, preventie jeugdcriminaliteit, voortijdig schoolverlaten, leerplicht en bestrijding van armoede. Hierdoor is de afgelopen jaren al veel gebeurd en bereikt in het Almeerse onderwijs.
De basiskwaliteit van de meeste scholen is door speciale stimuleringsgelden nu grotendeels op orde. Het aantal zwakke scholen in basis- en voortgezet onderwijs is minimaal, de Bakenscholen (voorheen Amarantis) hebben een doorstart gemaakt, het onderwijs voor hoogbegaafden is voorlopig gewaarborgd en Almere heeft inmiddels duizenden hbo-studenten en zelfs een vestiging van een Spaanse (particuliere) universiteit.

Maar we zijn er nog niet, blijvende steun aan het onderwijs is nodig om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Onderwijsverbetering vergt een lange adem, zeker nu rigoreus gekort is op de rijksmiddelen voor onderwijs. Onderwijs is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar de ontwikkeling van jonge mensen is ook in belangrijke mate een lokale taak.

Lees meer