Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 juli 2018

Blog: Een kijkje in de keuken bij de Almeerse wijkteams

Als fractie-assistent wil ik me natuurlijk goed laten informeren over wat er speelt. Vandaar dat ik in gesprek ben gegaan met verschillende wijkteams.

Wat wederom opvalt is de gedrevenheid en het enthousiasme, waarmee over het “wijkteamwerk” wordt gesproken. Het échte werk dan; oplossingen zoeken voor mensen die hulp goed kunnen gebruiken. Daar staan de wijkteams voor en daar ligt de creativiteit en ook de dankbaarheid van het werk.

In drie jaar tijd is er veel bereikt. Vanuit de verschillende partners die met elkaar samenwerken zijn nieuwe teams gevormd, met andere werkwijzen en nieuwe verantwoordelijkheden. Dat vergt nogal wat en het werk gaat ondertussen gewoon door natuurlijk. Iedereen is positief over de flexibele schil rond de vaste teams. Doordat bijvoorbeeld direct gebruik gemaakt kan worden van de kennis en het netwerk van een GGZ- medewerker kan veel sneller en efficiënter geschakeld worden. Ook het eigen potje mag op veel enthousiasme rekenen. Zo kunnen mensen kunnen ontzettend geholpen zijn met een treinkaartje voor een sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld.

Wat bijzonder is aan Almere is de combinatie van informele en formele zorg, mensen die vanuit zichzelf zorg verlenen en de professionele betaalde krachten. De inzet van vrijwilligers naast de formele zorgverleners is enorm en heel belangrijk. Een mooi voorbeeld is een oudere mevrouw die hulp nodig heeft in het huishouden, maar nog wel erg lekker kan koken. Dat mag zij dan weer doen voor iemand die wel een goede maaltijd kan gebruiken. Een prachtige maatwerkoplossing, bouwend op de eigen kracht van mensen. Nog een mooi voorbeeld van een mevrouw die vraagt om een scootmobiel. Vreemd genoeg blijkt ze er al één te hebben. Na wat verder vragen blijkt dat ze er niet op durft te rijden. Begeleiding en hulp zijn zo geregeld en de mevrouw kan weer op pad.

Zien de wijkteams verbeterpunten? Natuurlijk; een transitie als deze is niet in drie jaar afgerond. Een WMO-aanvraag voor een mevrouw van 95 die huishoudelijke hulp nodig heeft kan versneld door het proces geleid worden. Verminderen van administratie en regeldruk blijft een uitdaging. De 16 wijkteams bedienen zeer verschillende wijken. Dat vraagt om differentiatie in de teams. Belangrijk is ook duidelijkheid creëren in de afbakening van het werk van de wijkteams. Als een man wordt doorverwezen naar een wijkteam, omdat hij woonruimte nodig heeft kan een wijkteam niets betekenen, maar de medewerker van het wijkteam zit wel tegenover de (inmiddels woedende) man. Net als overal blijft communicatie een punt van aandacht, ook om beleid en uitvoering goed op elkaar te laten aansluiten.

Het twee uur durende gesprek was binnen een mum van tijd voorbij, heeft ons veel inzicht gegeven en…. smaakt naar meer. Dit krijgt zeker een vervolg!