Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

D66 vindt Regenbooghuis een goed idee en bevraagt college

D66 Almere bekent kleur en stelt vragen aan het college over het initiatief van Het Regenbooghuis. Betrokken bewoners uit de Regenboogbuurt hebben het idee opgevat om op om een locatie in de wijk, de ontstaansgeschiedenis en achtergrond te laten zien van deze bijzondere en kleurrijke wijk.

“Wij vinden dat een heel goed initiatief. Temeer dit Regenbooghuis ook een sociale functie kent in het idee van de bedenkers. De bekende Regenboogbuurt staat inmiddels te boek als Almeers cultureel erfgoed. Daar hebben we niet zoveel van. Dus als mensen zelf met zo’n plan komen kan je niet anders dan dat van harte omarmen”, aldus Jan Lems, raadslid van D66.

Lems heeft meteen de koe bij de horens gevat en schriftelijke vragen ingediend bij het college.

“Zo ben ik benieuwd of het college op de hoogte is van het idee van het Regenbooghuis. Verder vraag ik het college of zij het met ons eens zijn dat dit bijdraagt aan een culturele en toeristische impuls aan Almere en aan de Regenboogbuurt in het bijzonder. Verder is het interessant dat onder meer Ymere en het VSB-fonds interesse toont. Positief als het gaat om de financiering.”, vervolgt Jan Lems.

Het idee van Het Regenbooghuis omvat zowel een bezoekerscentrum als een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, architectuurliefhebbers en iedereen die zich betrokken voelt bij Almere. D66 Almere is hier een warm pleitbezorger van.