Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 oktober 2018

Blog: D66 is voor groenbehoud maar heeft ook oog voor grote woningbehoefte

Een garantie voor 50% bosbehoud, meer woningen op kleinere kavels, geen bebouwing waar het niet is toegestaan én goede participatie met de bewoners. D66 heeft voor het raadsvoorstel gestemd dat gaat over het actualiseren van het bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout. We leggen graag uit wat onze beweegredenen zijn.

Wat is er aan de hand?

Het bestemmingsplan uit 2007 is na tien jaar aan de beurt om geactualiseerd te worden. In 2007 is het bestemmingsplan een uitwerking geweest van het ontwikkelplan dat voor Almere Poort is opgesteld: een sterk verstedelijkt gebied. In het bestemmingsplan van 2007 is opgenomen dat in het Cascadepark en Pampushout woningen worden gebouwd. Echter, door de crisis is de bouw jarenlang stil blijven liggen en zijn de genoemde plekken nog niet bebouwd. In de tussentijd komen er mensen wonen die logischerwijs, gewend raken aan de nog groene, want niet bebouwde, delen. En dan trekt de economie aan en krijgt de bouwvraag een enorme spurt. Ook in Poort.

Heel nieuw plan?

Niet alleen door de bouwvraag, maar ook door de actualisatie van het bestemmingsplan wordt de bewoner ineens geconfronteerd met de bouwbestemmingen in het bestemmingsplan. Toch is het nieuwe plan niet heel veel anders dan in 2007. Er zijn in de tijd wel wat zaken veranderd. Zo zijn er ontwikkelingen langs de spoorlijn en blijkt er naar de villakavels in Pampushout niet zo veel vraag.

Het bestemmingsplan maakt hiertoe een andere invulling mogelijk. Is het dan nog een actualisatie of is het een geheel nieuw plan? Gezien het feit dat het College van B en W in het najaar van 2017 al in een brief gemeld heeft wat er verandert en waarom zij dit als actualisatie ziet heeft dit niet toen geleid tot een uitspraak van de raad dat het anders moet zijn. Hierdoor kon het nieuwe plan als een actualisatie doorgaan en daarmee zonder participatie aan de voorkant.

Grote vraag naar kleine woningen

De pijnpunten voor de bewoners zitten in het bouwen in het Cascadepark en Pampushout. Al vanaf 2007 is dit als zodanig bestemd. Het nieuwe plan verandert dit niet. Wél de invulling, in dit geval in Pampushout. Geen 250 villa’s op 250.000m2 zoals oorspronkelijk bedacht maar 850 kleine woningen, waar wel grote vraag en behoefte aan is op in totaal 212.500 m2. De te bebouwen oppervlakte wordt zelfs minder. Tel hierbij op de garantie dat 50% bos gehandhaafd blijft. Bij de 250 villa’s is het bos op de privékavel en dan is maar de vraag of die 50% dan ook gegarandeerd is. Waarschijnlijk niet.

Participatie met de bewoners

De 50% bosgarantie, de aansluiting op de visie van Poort uit 2007, en geen bebouwing toestaan daar waar het nooit gepland is. Dat is voor D66 een goede en realistische uitkomst. Het is duidelijk dat de bouwstop in de crisis heeft geleid tot vragen en ontstane gevoelens bij bewoners. Onze moties over participatie bij de vervolgplannen, de groene strook langs de Godendreef en het snel afmaken van de inrichting van het Cascadepark geven een mooie toevoeging voor de toekomst, want….. het is een bestemmingsplan: de woningen staan er nog niet. Hoe en welke vorm is juist waartoe de participatie straks met draagvlak onder de bewoners toe moet leiden.

Groen waar het behouden kan worden

Zijn wij dus dan tegen participatie aan de voorkant en tegen behoud van groen? Nee, juist niet. We volgen de visie uit 2007 en hebben groenbehoud in Pampushout en participeren juist bij de exacte invulling nu bereikt. En dan praten we nog niet eens over de financiële kant. Waar andere partijen dit makkelijk terzijde schuiven: we hebben het over 21 miljoen die al jaren in de boeken staat voor de grondverkoop. Alleen al om die consequentie, het afschrijven van dit bedrag als je niet zou bouwen, zou je al niet tegen het raadsvoorstel willen zijn. De hele stad zal het dan voelen, is dat de consequentie die je als partij wilt dragen? Wij vinden in ieder geval van niet.

Ton Lesscher, fractieassistent D66 Almere