Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 oktober 2018

Spreektekst D66 Algemene Beschouwingen

Fractievoorzitter Martine van Bemmel sprak tijdens de Algemene Beschouwingen namens D66 over de Almeerse begroting voor het komende jaar. Hier volgt haar spreektekst: 

Voorzitter, ergens begin mei keek ik Jan Lems aan na een dag onderhandelen. Enigszins gaar, want onderhandeldagen waren erg lang en uitputtend. Ik vroeg hem, denk je dat we het financieel rond krijgen, al die mooie plannen die nu op de onderhandeltafel liggen? Met GroenLinks, de ChristenUnie, de VVD en de PvdA onderhandelden we al weken en een ding was zeker, met elkaar hadden we genoeg ambities om wel drie keer de volledige Almeerse begroting uit te geven. Tegelijkertijd wilden we ook allemaal sparen, om de financiële positie van de stad weer op niveau te brengen. Jan zei, dat gaan we proberen, want Almere is het waard.

En nu ligt hier de eerste begroting van dit college. Een directe vertaling van alles wat we met elkaar hebben opgeschreven dit voorjaar. En ik ben trots, heel trots.

Want we investeren enorm in de ontwikkeling van ons Almere. Achterstanden in het onderwijs worden aangepakt, er komt een cultuurplan waarin het cultuurfonds een vaste plek krijgt en er wordt 16 miljoen extra gestoken in het sociaal domein. En inderdaad, we sparen ook een flink aantal miljoenen zodat onze stad eventuele tegenslagen in de toekomst kan opvangen.

Erg blij ben ik met het extra geld voor het groenonderhoud. Net als bij velen, ging het mij aan mijn hart dat onze mooie groene stad, leek te verrommelen. Met dit extra geld kan het achterstallig onderhoud aangepakt en het niveau op peil gebracht worden.

Voorzitter, als er één onderwerp is, waar onze inwoners een mening over hebben, dan is het wel het groenonderhoud. Daarom wil mijn fractie dat inwoners mee mogen praten over wat zij belangrijk vinden hierin. Niet gewoonweg het extra geld als een omgekeerde kaasschaaf over het hele beleid verspreiden en hier vanuit het stadhuis te bedenken wat beeldbepalend is, maar daar investeren waar onze inwoners het meeste belang in zien. Hierover volgt een motie.

Voorzitter, tijdens de verkiezingen lanceerde D66 een actieplan om de Almeerse economie te laten bruisen en waar veel Almeerders goed werk kunnen vinden. Met een gedreven en ervaren economie-wethouder, die zich vanaf deze maand ook officieel Almeerse mag noemen, zijn wij vol vertrouwen dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdiend en die ook hard nodig is! D66 kijkt reikhalzend uit naar de plannen waar het college mee gaat komen.

Goed is hierbij dat er een speciaal fonds wordt opgericht om de stadscentra Almere Buiten en Haven én de bedrijventerreinen aan te pakken. Drie grote projecten die alle drie van groot belang zijn en het is dan ook terecht dat hier 6,5 miljoen euro voor gereserveerd is. Omdat het fonds een flink bedrag behelst vragen wij van het college om op korte termijn te komen met een specifieke uitwerking van dit fonds en dit te bespreken met de raad. Dus niet alleen de plannen van de projecten, maar ook het fonds zelf bespreken.

Onlangs is bekend geworden dat de gevangenis leeg komt te staan. Dit is Rijksvastgoed, maar D66 zou het zeer jammer vinden als het gebouw leeg blijft. Wij zien, door de locatie aan de Poort van het Nieuwe Land, kansen voor onze toeristische sector! Wij dienen een motie in om deze ontwikkeling aan te jagen!

Een punt van zorg blijft de afvalstoffenheffing, voorzitter. D66 is geschrokken van de enorme verhoging. De redenen zijn niet te weerleggen. Tegelijkertijd is de afvalstoffenheffing in Almere echt heel hoog in vergelijking met andere steden. Dit moet nu echt anders. Ik verwacht van dit college dat zij er een prioriteit van maken om de afvalstoffenheffing te verlagen en hier op korte termijn concrete voorstellen voor te zien. Om het belang hiervan te onderstrepen overwegen wij een motie.

De communicatie van de gemeente naar de inwoners en ondernemers van de stad blijven ook een aandachtspunt. Zo lang inwoners aan mij vragen om uit te leggen wat de gemeente wil zeggen met een brief, zit dit niet goed. D66 vindt het daarom van groot belang dat er haast gemaakt wordt met het starten van een meeleesgroep voor gemeentelijke brieven.

In de begroting ontbreekt het woord laaggeletterd. Wij rekenen echter op de warme aandacht van de portefeuillehouder voor dit belangrijke onderwerp. D66 staat voor een stad waarin alle inwoners kunnen meedoen. Het kunnen lezen, voorlezen en schrijven is hierbij heel belangrijk!

Tot slot vraag ik aandacht voor onze studenten. In deze ontwikkelende studentenstad zorgt een goed studentenleven voor levendigheid en gezelligheid. Onlangs heeft de overkoepelende studentenorganisatie aandacht gevraagd voor de eindigheid van het potje waaruit zij hun financiering ontvangen. Dit jaar is er nog geld, maar daarna niet meer. D66 vertrouwt erop dat het college blijft investeren en faciliteren in Almere studentenstad! Als het college dit niet oppakt zal D66 in het voorjaar met voorstellen komen.

Voorzitter, deze begroting is het begin. Het begin omdat dit de eerste begroting is van dit college. Maar ook het begin omdat deze begroting vooral de aanzet geeft om alle plannen uit te werken tot nieuw beleid. D66 ziet uit naar de gesprekken in de raad in het komende jaar. Als tip geven we mee aan het college, betrek de raad in een vroeg stadium en formuleer waar mogelijk de doelstellingen meetbaar. Wij zien uit naar een succesvol en ambitieus 2019!