Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 oktober 2018

Voor de toekomst van Europa: Van Brussel naar Almere en terug

Europa staat hoog op de agenda. En met de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019 op komst, wordt er binnen en buiten D66 veel over Europa gesproken: over haar toekomst, bedreigingen én kansen. Maar wat betekent Europa eigenlijk voor ons als inwoners van Almere en Flevoland? Hoe werken de Europese Unie, de Raad en het parlement? Kom alles hierover te weten tijdens deze speciale avond georganiseerd door D66 Almere in samenwerking met de D66 thema-afdeling Europa. We praten deze avond samen met elkaar en met Raoul Boucke van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU over Europese ontwikkelingen, dilemma’s, bedreigingen en kansen.

Raoul Boucke
Raoul Boucke heeft een lange staat van dienst als onderhandelaar namens Nederland bij de EU. Sinds 2007 werkt hij in Brussel waar hij verantwoordelijk was voor onderhandelingen met de EU o.a. op het gebied van luchtvaart, transport, milieu en klimaatverandering. Naast zijn rol bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie, werkte hij enkele jaren voor de Europese Commissie met als specialiteit het CO2 dossier.

De Europese achtergrond van Raoul sluit goed aan bij de Almeerse Floriade-ambities op het gebied van Growing Green Cities. Centraal staan daarbij urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. Raoul was in 2014 kandidaat #5 op de Europese lijst van D66 en daarmee automatisch 1e vervanger van de huidige Europese parlementsleden tot de komende EP-verkiezingen.

Voormalig afdelingsvoorzitter Fons van der Ham zal de avond inleiden met een luchtige introductie in de werking van de EU. Fons is landelijk voorzitter van de D66 Thema-afdeling Europa en daarnaast o.a. werkzaam als Kwartiermaker Europese Samenwerking.

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in Europa of hier meer over wil weten. Nodig daarom ook je vrienden, buren, collega’s etc uit en meld je voor 10 november aan via info@d66almere.nl

Programma
19:00 uur: Inloop
19:30 uur: Welkom door Andries Blom, voorzitter a.i. van D66 Almere gevolgd door een inleiding op de EU door moderator Fons van der Ham.
19:50 uur: Raoul Boucke gaat in op het aspect duurzaamheid vanuit Europees perspectief
20:30 uur: Gesprek over Europa
21:30 uur: Wrap-up en samenvatting van de avond door de moderator
21:45 uur: Borrel

Locatie: Apollo Hotel/Bierfabriek, Koetsierbaan 2, 1315 SE Almere

Aanmelden
Wil je erbij zijn? Meld je dan voor 10 november aan via info@d66almere.nl