Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

Blog: Cultuurplan Almere; breng reuring in de stad en levendigheid dichtbij alstublieft!

D66 is blij. Het gemeentebestuur is gestart met het opstellen van een cultuurplan. Als lid van een echte cultuurpartij ben ik de afgelopen maand druk bezig geweest met dit onderwerp tijdens de politieke markt, de cultuurtafels en een heuse broedplaatsentour!

Cultuurplan

Tijdens de politieke markt van 22 november heb ik het woord gevoerd over de voorgestelde aanpak van het gemeentebestuur om te komen tot een nieuw cultuurplan. De wethouder heeft een spoorboekje gemaakt dat je meeneemt tot het eindstation: het cultuurplan. Een mooie manier om een goed proces neer te zetten en diverse stakeholders de ruimte te geven. Ik juich dit van harte toe. Zelf nu even een stap terug doen en het aan de stad overlaten om te pionieren. D66 is met name geïnteresseerd in jonge cultuurmakers, wat zij voor ogen zien. Voor D66 kan er niet genoeg aandacht voor cultuur zijn. Cultuur is iets van de samenleving, niet van de gemeente zelf. Vanuit de samenleving moeten ideeën naar boven komen, waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert. Kom met elkaar in contact en er bloeit iets moois op.

Wat ons betreft moet er beleid komen voor de lange termijn, waarbij cultuurmakers en cultuurbezoekers de invulling bepalen. Een aanzet hiertoe heeft D66 gegeven met een ronde tafelgesprek in februari jl.. Toen waren er door ons veel cultuurmakers in het stadhuis uitgenodigd om hun visie te geven over de cultuurontwikkeling in Almere. Deze input heb ik meegeven aan de wethouder met de oproep deze input mee te nemen bij de verdere uitwerking. Naast beleid voor de lange termijn wil D66 graag extra aandacht voor een structureel cultuurfonds, talentontwikkeling en broedplaatsen.

Voor D66 moet het cultuurplan straks een bijdrage leveren aan een levendige stad met cultuuractiviteiten dichtbij, een boost geven aan sport, uitgaansleven en entertainment, natuurbeleving, educatie, recreatie, erfgoed, museale en architecturale hotspots. Verbinden van mensen en aantrekkelijker maken van de stad. En zorg voor een divers aanbod van cultuur. Als er naast dit straks draagvlak is bij de cultuurmakers en cultuurbezoekers dan zou ik waarschijnlijk al voor het plan zijn.

Cultuurtafels

In de week na de politieke markt volgden heuse cultuurtafels in elk stadsdeel! Ikzelf heb met de cultuurtafel in Haven meegedaan. Mooi om te zien welke diversiteit aan cultuurmakers in de stad werkzaam is. Wat opvalt is hoe veel ideeën en lef er is om cultuur in de stad te ontwikkelen, terwijl de middelen veelal beperkt zijn.

Aan de hand van een aantal vraagstellingen via je smartphone werd real live een mindmap getoond met woorden die de Havense cultuur beschrijven. Hierna gingen diverse groepen samen in gesprek over het nu en gewenste straks. De resultaten werden aan elkaar gepresenteerd om ook zo al kruisbestuiving te creëren.

Creëer voldoende beschikbare, betaalbare plekken voor cultuurmakers, verminder regelzucht en creëer een aantrekkelijke uitstraling voor het publiek, is voor mij de samenvatting van de cultuurtafel in Haven. Na Haven was het de beurt aan de andere stadsdelen. De input alhier en uit de stadsgesprekken biedt mooi huiswerk voor de wethouder Cultuur! Mooi is te zien dat in de bijeenkomsten de gemeente niet stuurt, en alleen faciliteert. Precies zoals mijn partij dit graag ziet.

Ik vond het een nuttige, leerzame en leuke bijeenkomst. De raad op locatie en elkaar leren kennen. Want het draait om contact.

Culturele broedplaatsentour

Daar waar we bij de cultuurtafels lekker op ons ‘gat’ zaten, was dat vervolgens bij mijn deelname aan de culturele broedplaatstour een week later wel anders. Het was de bus in en uit en op en langs de diverse broedplaatsen die Almere rijk is. Ook hier een nuttige, leerzame en leuke middag, vol contact en ontmoeting.

Diverse cultuurmakers van binnen en buiten Almere verzamelden bij station Poort om in te stappen in een touringcar. Als een soort van schoolreisje werd een lunchpakketje uitgedeeld en begonnen we de reis met een bezoek aan het Almeerderstrand. Hier werden we meegenomen in de geschiedenis en ontstaan van dit strand en de culturele activiteiten hierop. Vervolgens gingen we te voet richting de dijk alwaar we werden opgewacht door de zakelijk leider van Vis a Vis. We hebben op en rond het terrein rondgekeken en uitleg gehad over de activiteiten van deze theatermaker. Hierna reisden we naar het nieuwe upcycleperron in Almere Haven. Daar kregen we in de educatieruimte tekst en uitleg over dit eerste upcycleperron van Europa en daarna een bezoekje aan twee startende ondernemers die van gebruikte materialen nieuwe producten maken: geuren/parfums en kleding. Prachtig om naast de inzameling ook te zien hoe dit weer gebruikt wordt tot nieuwe producten. We sloten af met een bezoek aan het Arte College in Poort. Hoe alhier onderwijs en kunst met elkaar worden verbonden. Prachtig om te zien hoe bezig zijn met kunst, muziek en cultuur automatisch al eigenlijk een les wiskunde of Nederlands invult. Met een toast op school ronden we de culturele broedplaatsentour af.

Wat dit maandje cultuur volgen mij leert: als je goed kijkt zie je heel veel. Er is zoveel cultuur in de stad dat ik nog niet eerder heb gezien. Daarom, kijk allemaal goed om je heen, dan komen alle Almeerders in aanraking met cultuur en bloeit er nog op meer plekken straks iets moois op, dan alleen op het Floriadeterrein. Er komt nog meer reuring en levendigheid dichtbij alle Almeerders!

Ton Lesscher
fractieassistent D66 Almere