Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 januari 2019

Blog: Laptops op school: wie betaalt dat?

Namen kinderen vroeger een opgepoetste appel mee voor de juf of meester, tegenwoordig is het gewoon dat je je schoolgaande kind een Apple meegeeft. Of een variant daarop. Tenminste dat is zo’n beetje de mores geworden op de middelbare scholen. Digitaal leren is in, boeken en schriften zijn uit en iedereen moet daarin mee.

Iedereen? In Almere is een groeiende groep ouders en verzorgers die de kosten voor de aanschaf van een laptop niet kunnen betalen. Het gaat dan ook om een flink bedrag. Wat te doen? D66 Almere vindt het essentieel dat ieder kind, ongeacht de financiële status van de ouders/verzorgers, gelijke kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen. Het Fonds Bijzondere Noden, die mensen in acute financiële nood bijstaat, luidde een tijdje geleden de noodklok. “Gemiddeld worden er 7 laptops per week aangevraagd.” Het fondsbudget droogt dus op. Donderdagavond 17 januari bogen we ons als raad over dit probleem dat op de agenda is gezet door het CDA. Alle raadsleden aan tafel waren het erover eens: dit is een probleem en dat moeten we oplossen. Verschillende oplossingen vlogen over tafel. Eén partij sprak van het aanspreken van de vermeende enorme financiële reserves van de schoolbesturen. Een andere partij zag meer heil in het oprichten van een nieuw loket waar laptops kunnen worden besteld.

Voor ons als D66-fractie is het duidelijk: natuurlijk heeft ieder kind recht op het allerbeste onderwijs en daar horen digitale leermiddelen bij, daar kan je in deze tijd niet omheen. Ouders die in acute financiële probleem zitten moeten dan ook ondersteuning krijgen, want hun kinderen mogen daar niet de dupe van worden. Maar we zeggen ook: hoe groot is dit probleem nu eigenlijk? En waar komt dit vandaan? Volgens het CDA stellen schoolbesturen de aanschaf van een laptop verplicht. Dat is onjuist. Sterker nog het kán helemaal niet, wettelijk gezien. Als een school het gebruik van een laptop voorschrijft dan zijn de kosten voor de school en kan er hooguit een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd worden. De landelijke belangenorganisatie Ouders & Onderwijs zegt dat scholen hiermee massaal de regels van de Onderwijsinspectie overtreden. En daar zit ‘m de angel, het is weliswaar niet verplicht maar ouders voelen zich onder druk gezet om tot de aanschaf van een dure laptop over te gaan. D66 is erg benieuwd hoe scholen hiernaar kijken als het gaat om deze gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom vinden wij het een goed idee dat de wethouder stevig in gesprek gaat met de Almeerse schoolbesturen. Laten we niet direct in allerlei halfbakken oplossingen schieten maar analyseer grondig het probleem en kom dan met een structurele oplossing die recht doet aan de ontstane situatie. Daar zijn de Almeerse kinderen om wie het gaat uiteindelijk het beste mee geholpen.

Sven van der Burg, raadslid D66 Almere (woordvoerder onderwijs)