Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 januari 2019

Blog: Participatie is geen wassen neus

De gemeenteraad heeft vanavond het voorstel: “Bewonersparticipatie Bestemmingsplan Poort Buitendijks” aangenomen.  D66 heeft tegen dit voorstel gestemd.

Als D66-raadslid, maar ook als mens ben ik zeer voor het mee laten participeren van bewoners bij bestemmingsplannen. Dit soort plannen raken je vaak direct als buurtbewoner. Participeren is belangrijk. Het geeft je de kans mee te praten en te denken. Of het nu gaat om je straat, wijk, op je vereniging of op je werk. Echter, het doel moet heel helder zijn. Gaat het hier alleen om het informeren van de bewoners? Wordt er juist om input gevraagd van de betrokkenen? Of is er ook de mogelijkheid om mee te beslissen? Welke optie wordt het?

De indieners van het voorstel van de VVD en het CDA hebben niet duidelijk kunnen maken welke vorm van participatie zij nu graag willen toepassen. Zij roepen op tot een gesprek om tot participatie te komen, met de partijen en bewoners die geraakt worden door de wijziging in het bestemmingplan.

Hier wringt voor mij de schoen. Want deze motie roept enkel op tot een gesprek. Dit terwijl de bewoners die het raakt de indruk krijgen dat ze hierdoor ook kunnen meebeslissen hoe het gaat worden. In het verleden is er al over de plannen die nu in het bestemmingsplan verwerkt worden gesproken. Hier heeft de gemeenteraad destijds een besluit over genomen en toen heeft er ook al participatie plaatsgevonden. Soms ging het hierbij om besluiten die voor mijn raadsperiode zijn genomen.

Als gemeenteraad kan je oproepen om participatie te organiseren met de betrokkenen. D66 is daar zeker voor,  alleen je moet het aan de voorkant wél goed regelen. Belangrijke vragen hierbij zijn dan: wat is het doel van de participatie en hoeveel invloed kunnen de deelnemers uitoefenen? Spreek ook goed af wat er met de resultaten gaat gebeuren.

Wanneer ik dit laatste koppel aan dit voorstel van de VVD en het CDA moet ik helaas constateren dat daar geen sprake van is. Hierdoor is deze participatieronde naar mijn mening een wassen neus geworden en geeft dit de bewoners geen enkele garantie dat zij nog wezenlijk invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Reden voor ons om tegen dit voorstel te stemmen.