Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Blog: Investeren in de zorg op basis van échte inzichten: gefundeerde keuzes maken loont!

De kosten van bedden in de residentiële zorg zijn vele malen hoger dan de kosten van kleinschalige woonvoorzieningen. Toch kampen zorginstellingen met gebrek aan mogelijkheden om cliënten te laten uitstromen en zitten ze tjokvol. Waarom zorgen we dan niet voor voldoende mogelijkheden voor uitstroom? Dat het veel beter is voor de cliënt én voor het verkleinen van wachtlijsten zijn op zichzelf al goede redenen, enhet levert zeer waarschijnlijk ook nog een aanzienlijke besparingen op.

De kosten van informele preventieve zorg, vaak met behulp van vrijwilligers zijn laag in vergelijking met de kosten van formele zorg. Als je bijvoorbeeld weet bij hoeveel mensen formele zorg wordt voorkomen met preventieve informele zorg dan kun je uitrekenen of deze zorg ook, financieel gezien, loont. Laat ik even duidelijk zijn: het isop zich al heel waardevol als mensen niet zover in de problemen komen dat formele zorg nodig is.

Zomaar een paar onderwerpen die voorbijkwamen tijdens verschillende werkbezoeken de afgelopen week. Het verbaast me dat we 150(!) indicatoren meten in onze monitor Sociaal Domein (wat kost dat allemaal!) en nog steeds geen klip en klaar beeld hebben als het gaat om dit soort vragen

Voor een aantal onderwerpen is wel een goede cijfermatige onderbouwing gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor laaggeletterdheid. Bewezen is: investeren in laaggeletterdheid is investeren in de samenleving. Het loont! Op landelijk en gemeentelijk niveau zijn de kosten bepaald en berekend. Het laten voortbestaan van laaggeletterdheid kost Almere zo’n 4,5 miljoen euro per jaar. Confronterende cijfers, zeker gelet het besef wat het voor mensen betekent om niet voldoende te kunnen lezen en schrijven.

In Almere zijn er programma’s voor laaggeletterden, vaak bemand met getrainde vrijwilligers. Humanitas, De Schoor en de VMCA werken samen om laaggeletterdheid aan te pakken. Het is aangetoond dat de programma’s resultaat boeken, zelfs beter dan die in andere gemeenten. We kunnen het dus, maar worden beperkt door beperkte budgetten en bereiken nog te weinig mensen. Bij de bespreking van de begroting 2019 is een motie aangenomen waarmee we oproepen tot een structurele aanpak van laaggeletterdheid. Natuurlijk ga ik er op letten dat deze aanpak er ook komt.

Ik heb alleen nog een zorg. De taalachterstand van Almeerse kinderen en jongeren neemt toe en daarmee ook laaggeletterheid onder Almeerse jongeren. Anders gezegd: de kraan lekt nog steeds. Er is al aangetoond dat investeren in hen een hele goede zaak is. Nu nog zorgen dat het gebeurt. Daar ga ik in ieder geval voluit mee aan de slag!