Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 februari 2019

D66 Almere zet in op een gezonde mix van woningen

D66 Almere maakt zich sterk voor een goede mix van verschillende soorten woningen. Bij de bespreking van de woonvisie in de raad pleit D66 dan ook voor  een evenwichtige samenstelling van het woonaanbod. “We willen een woonvisie die past bij deze tijd. En dan niet alleen verschillende woningen in een wijk, maar ook in een wooncomplex. Sociale huur en middeldure huur bij elkaar. Dit zorgt voor diversiteit in het complex en in je wijk, “ aldus D66-raadslid Michaël Busby.

Busby: “Almere is een stad met veel eengezinswoningen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was daar heel veel behoefte aan. De stad is echter gegroeid en ook de vraag naar verschillende woningen neemt toe. Niet iedereen heeft behoefte aan een doorzonwoning met drie slaapkamers en een tuin. Met steeds meer eenpersoonshuishoudens moet je als stad ook ander soort woningen bouwen.” D66 wil daarom dat er voor meer variatie in de bouw gekozen wordt, waarbij kleine en grotere woningen, maar ook duurdere en goedkope woningen door elkaar gebouwd worden.

Divers én betaalbaar

Net afgestudeerde Almeerders en jonge professionals blijven door gebrek  aan starterwoningen langer thuis woningen of vertrekken noodgedwongen uit Almere. Busby: “Dat willen we voorkomen. We hebben al die talenten nodig in onze stad! Het is heel goed dat het college meer sociale huurwoningen bijbouwt, maar dat is geen absolute oplossing. Mensen moeten op een gegeven moment namelijk kunnen doorstromen naar een woning als hun inkomen of gezinssituatie verandert. Nu kan dat vaak niet. Ze blijven daardoor hangen in een sociale woning. Er moeten meer woningen komen die tussen de sociale huurwoningen en de dure woningen inzitten; middendure huurwoningen.” D66 wil dat dat hier afspraken over gemaakt worden met projectontwikkelaars. Busby: “En dan afspraken over een langere tijd, zodat ze niet binnen een paar jaar alsnog onbetaalbaar zijn voor de doorstromers. Deze woningen moeten ook in de toekomst de kans bieden om ook op woongebied ‘carrière’ maken.”