Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 mei 2019

Onderzoek naar monitoring lucht- en geluidskwaliteit

Onze motie over ‘monitoring lucht- en geluidskwaliteit’ is aangenomen! Deze motie stelt: als we beter weten hoe het gesteld is met de lucht- en geluidskwaliteit in de stad, dan kunnen we gerichter werken aan verbetering daarvan. Op dit moment berekent de overheid de theoretische kwaliteit op basis van bijvoorbeeld de hoeveelheid auto’s per etmaal. ‘Meten is weten’ en dit is beter, is onze overtuiging.

Met het aannemen van de motie moet de wethouder nu aan de slag met een voorstel waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden, kosten en effecten zijn als we zelf gaan meten binnen onze gemeentegrenzen. Met dit voorstel kan de raad bij de begrotingsbehandeling in het najaar er een goede beslissing over nemen, in het belang van de gezondheid van onze Almeerders!