Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2019

Blog Rachida Moreira Figueiredo: Raadsleden en het voorzitterschap 

Wat veel mensen waarschijnlijk niet weten is dat er raadsleden zijn die naast hun politieke functie van raadslid óók voorzitter zijn van de Politieke Markt. Bij onze fractie van D66 zijn 4 van de 5 raadsleden opgeleid tot voorzitter. Als je op de politieke Markt niet het woord hoeft te voeren over onderwerpen uit jouw portefeuille dan kan de griffie je indelen als voorzitter op een of meerdere onderwerpen. Voorzitter zijn is een uitdagende taak; want, zet een aantal politici bij elkaar en ze zijn het (op onderdelen) niet met elkaar eens. Het voorzitten van een politieke vergadering is écht heel wat anders dan bijvoorbeeld een afdelingsoverleg op je werk voorzitten of een ledenvergadering op de sportclub.

Wat maakt het voorzitten van een politieke Markt nou zo bijzonder?

In een politieke vergadering gaat het om het begeleiden van het proces dat loopt van informatie vergaren, mening vormen tot en met besluiten nemen. Dat betekent continue laveren tussen het plegen van dwingende interventies, uitspreken van duidelijke verwachtingen en hiernaar handelen, rust bewaren maar ook interventies plegen op technische vragen.  Omdat dit heel andere kwaliteiten vraagt van de voorzitter worden wij met enige regelmaat getraind. De trainingen worden verzorgd door de griffie en hebben het karakter van een intervisiebijeenkomst waarbij veel fragmenten teruggekeken en besproken worden. Ook gaan we in op specifieke situaties en komen de persoonlijke leerdoelen van de voorzitters aan bod. Dat is soms heel confronterend, maar de ervaringen tot nu toe zijn dat de onderlinge sfeer zo goed is dat we open staan voor elkaar positieve feedback.

Kortom het voorzitterschap geeft een extra dimensie aan het raadslid zijn.

Rachida Moreira Figueiredo, raadslid D66 Almere