Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 juni 2019

D66-voorstel “Uitstroom” aangenomen: Zorgverbetering én besparingen kunnen samengaan

Het voorstel van D66 om te onderzoeken wat de kosten en opbrengsten zijn als mensen sneller uit zorginstellingen kunnen stromen is aangenomen door de gemeenteraad. “Doordat mensen sneller uitstromen wordt de zorg voor hen beter en kunnen kosten bespaard worden! Deze besparing wordt nu inzichtelijk” legt D66’er Meke Smeulders uit.

“De gemeente en zorginstellingen worstelen al jaren met het gebrek aan woonplekken voor jongeren en volwassenen die kunnen uitstromen uit een zorginstelling,” zegt Smeulders. “Zorginstellingen zitten inmiddels mudvol. Dit leidt tot schrijnende situaties. Er zijn bijvoorbeeld jongeren die heel hard gewerkt hebben om weer op zichzelf- met wat begeleiding-te kunnen wonen. Voor hen is er nu nauwelijks een woonplek, waardoor ze zich niet verder kunnen ontwikkelen en- erger- soms terugvallen.”

De financiële kant

Er is ook een financiële kant en die is tot nu toe onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Het kan extra geld kosten om voor meer woonplekken te zorgen voor mensen die uit een zorginstelling komen. Tegelijkertijd levert het geld op als mensen een dure zorgplek niet langer bezet houden dan nodig.  Smeulders: “Wij willen zichtbaar maken wat het oplevert”. De gemeente zet in om zoveel mogelijk mensen zelfstandig te laten wonen, eventueel met begeleiding. Tot nu toe is dat dus nog niet gelukt, terwijl er aanzienlijke tekorten zijn en een besparing dus heel welkom is. Het boven tafel brengen van de mogelijke besparing kan een belangrijke impuls zijn om uitstroom nu voor eens en altijd goed te regelen. Smeulders: “Dat is goed voor de betrokken mensen én de gemeenschappelijke portemonnee!”