Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Gemeente moet snel met Regenboogagenda komen

De oproep van D66, GroenLinks en de PvdD om de gemeente aan te sporen snel met een Regenboogagenda te komen is aangenomen door de gemeenteraad. Almere is sinds dit jaar een Regenbooggemeente maar heeft nog geen beleid om acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te bevorderen. Daar moet snel verandering in komen volgens de gemeenteraad.

D66-fractievoorzitter Martine van Bemmel: “Almere is dit jaar een Regenboogstad geworden. Maar als je googled op ‘Almere regenboogstad’ vind je helemaal geen informatie. De gemeente heeft nu namelijk amper of zelfs geen specifiek beleid om LHBTI-acceptatie te verbeteren. Wij willen dat Almere zo snel mogelijk van de daken schreeuwt dat het een Regenbooggemeente is en dit ook laat zien met daden. Deze, vaak kwetsbare, groep mensen moet weten dat de gemeente ook achter hen staat.” GroenLinks fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden vult aan: “Wij vinden het enorm belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Helaas is dit nog altijd niet zo en worden mensen gediscrimineerd om wie zij zijn of van wie zij houden. Het is hoog tijd dat Almere zich actief inzet voor sociale acceptatie.”

Tijd voor actie

PvdD-fractievoorzitter Leonie Vestering: “De ernst wordt pijnlijk duidelijk in de suïcide cijfers. Zelfdoding komt onder lesbische, homo en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. Deze cijfers maken dat wij ons verantwoordelijk voelen om op te komen voor deze kwetsbare jongeren. Acceptatie begint met zichtbaarheid, en daar moeten wij als gemeente bij helpen. Almere moet nu snel komen met een plan van aanpak.” Bij het maken van de Regenboog-plannen moet de gemeente de organisaties die zich bezig houden met dit onderwerp, zoals Bureau Gelijke Behandeling, Diversity en het COC, betrekken.

Drieënvijftig Regenboogsteden in Nederland

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord is Almere in 2019 een Regenboogstad geworden. Volgens de informatie van Movisie zijn er in Nederland op dit moment 53 steden die zich een Regenboogstad noemen. Ook de provincie Flevoland is aangesloten als Regenboogprovincie. Met deze titel geven deze steden aan zich sterk te maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

Thema

Almere, daar ben je geborgen

Mensen kunnen op allerlei manieren kwetsbaar zijn: fysiek, sociaal-emotioneel en intellectueel (maar ook: intelligent, maar laaggeletterd). Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en dat zou het wel moeten zijn. D66 Almere heeft in de afgelopen raadsperiode met de coalitiepartners veel in gang gezet op het vlak van zorg, welzijn, opvang, buurtwerk, armoedebestrijding en participatie. Daarop willen we voortbouwen.

Lees meer