Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

Opinie: Wilt u meer of minder onderwijs?

Dit opiniestuk is op woensdag 2 oktober jongstleden geplaatst op de website en in de krant van Almere deze Week.

“Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door midden van zogeheten kwaliteitsafspraken”. Midden? Het staat er echt, een verschrijving zoals mij ook zou kunnen gebeuren. Sterker nog, dat gebeurt mij met enige regelmaat. En dan heb ik nog onderwijs genoten in een tijdperk waarin er geen tekort aan leraren bestond. Overigens waren de salarissen op de basisschool toen ook al niet sky high. Lange leve de spellingchecker.

Saillant detail is dat het een webtekst betreft op de site van het onderwijsministerie. Oh ironie! Zou er een verband zijn met het lerarentekort? Of met de achteruit hollende onderwijskwaliteit? Misschien had de auteur van de tekst zin om een vilein grapje te maken om vervolgens af te wachten of het iemand zou opvallen. Of is het een daad van verholen verzet? Wie weet.

Onderwijs, tja het blijf tobben. Nooit geld genoeg en de werkdruk blijft maar oplopen. Ook als Almeerse Raad hebben we het onderwijs hoog op de agenda gezet. Torenhoog want er gaat bijna geen donderdag voorbij zonder dat we ons ter linker- en rechterzijde van het politieke spectrum druk maken over de kwaliteit en het lerarentekort. Schriftelijke vragen, moties en agenderingen, geen middel (!) laten we als raad liggen om de aandacht te vestigen op de pijler waarop de samenleving steunt. De kurk waarop Almere drijft. Overdreven? De betekenis van onderwijs kan niet overschat worden. Partijen die ver uit elkaar liggen vinden met elkaar de urgentie om het Almeerse onderwijs te versterken.

Tegelijkertijd tijd ervaren we ook dat de gemeente maar in beperkte mate invloed kan uitoefenen op het onderwijs. Dus hoezeer we de wethouder ook voorzien van talloze moties, het rendement is laag. Toch ben ik ervan overtuigd dat we als raadsleden ons sterk moet blijven maken voor het allerbeste onderwijs voor onze kinderen. En niet alleen raadsleden moeten dat. Ik las de open brief van de gezamenlijke Almeerse schoolbesturen aan de ouders van basisschoolleerlingen. Ik kan niet ontkennen dat mij een gevoel bekroop van too little, too late. Tot nu toe heb ik de schoolbesturen van ASG, SKO en Prisma gemist in wat toch een gezamenlijke aanpak zou moeten zijn.

Maar het is nog niet te laat om aan boord te stappen. Alle hens aan dek dus. Laten we gezamenlijk optrekken om doorlopend goed onderwijs in Almere te bewerkstelligen met genoeg leraren.

Sven van der burg, vice-fractievoorzitter D66 Almere