Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juni 2020

Opinie Meke Smeulders: Goede jeugdzorg is betaalbare jeugdzorg

Dit opiniestuk is op 27 mei gepubliceerd op Almere Deze Week en stond in de papieren krant van week 23. 

Bijna elke gemeente worstelt met stijgende kosten van de jeugdzorg, maar In Almere rijst het wel erg pan uit. In 2020 is het tekort opgelopen tot bijna 14 miljoen euro! Dan kun je niet achterover leunen en moet je durven ingrijpen. Bovendien gaat goede jeugdzorg samen met betaalbare jeugdzorg. Wat is daarvoor nodig? Lef, een actieve houding én een andere blik op jeugdzorg.

Specialistische (kostbare) jeugdzorg wordt te veel en te snel ingezet. Bij opvoedproblemen, “afwijkend” gedrag en angstproblemen bijvoorbeeld. Om dit laatste bij de kop te pakken: de sterke toename van angstproblemen komt door een te grote druk. De oplossing ligt dus in het verminderen van die druk. Bij andere vormen, zoals dyslexie, kun je je afvragen of ze thuis horen bij de jeugdzorg. Er zijn goede ideeën genoeg. Waarom zijn er dan geen oplossingen?

Vaak worden nieuwe teams ingezet om de specialistische zorg te verminderen. Voor opvoedproblemen bijvoorbeeld wil Almere werken met Teams Gezinsbegeleiding. Een goed idee, maar het werkt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Juist daar wringt de schoen.

Ten eerste moeten alle nieuwe aanmeldingen die thuis horen bij een team daar ook terecht komen. Met alle verwijzers moeten dus goede afspraken worden gemaakt. Ten tweede hoopt men dat de vraag naar specialistische zorg afneemt. Dat moet je niet hopen, dat moet je regelen. Maak duidelijke afspraken over overdracht van jongeren uit specialistische zorg. Ten derde moeten prikkels motiveren om passende zorg te geven. Nu leiden prikkels vaak tot risicomijdend gedrag of een veelheid aan verschillende zorg.

D66 wil niet dat de stijgende kosten van de jeugdzorg worden betaald door bezuinigingen op stadsvernieuwing, vergroening, of cultuur. Deze zijn belangrijk voor het welzijn van alle Almeerders. Door te kiezen voor bovenstaande brengen we de kosten omlaag én verbeteren we de jeugdzorg. We kijken uit naar de partners die samen met ons deze weg op willen.

Meke Smeulders, woordvoerder sociaal domein D66 Almere