Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Variatie in boomsoorten

Kaalslag voorkom je door het planten van verschillende boomsoorten. Hierover hebben we al eerder geschreven in een opiniestuk.

Op 28 mei jl. stond de evaluatie van het Bomenkader en de aanpak van essentaksterfte op de agenda van de politieke markt. De raad heeft uitvoerig gediscussieerd over hoe om te gaan met zieke bomen door de essentaksterfte. Goed nieuws is dat de wethouder ons idee hierover heeft overgenomen en heeft toegezegd om in het bomenbeheer te zorgen voor variatie in boomsoorten.  Want stel je voor dat je wandelt door een mooie laan met bomen en dat daar één es ziek wordt dan zullen naar alle waarschijnlijkheid alle essen ziek worden en moeten zij gekapt worden, dan loop je daar toch met een heel ander gevoel doorheen. Maar door variatie in boomsoorten aan te brengen zorg je ervoor dat de impact van één zieke boom kleiner wordt en dat ziekten niet zo makkelijk meer overspringen en blijft een mooie groene laan geborgd!

Rachida Moreira Figueiredo,  raadslid D66 Almere