Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2020

Bezuinigingen wijkteams -eindelijk- van de baan

Preventieve zorg in de wijkteams blijft behouden

De gemeente heeft besloten om niet te bezuinigen op de preventieve zorg in de wijkteams. Dat is goed nieuws want dat betekent dat middelen beschikbaar blijven om preventieve zorg te geven. De wijkteams zijn een belangrijke schakel in de zorgketen, ze realiseren maatwerk en brengen de zorg dicht bij de Almeerder.

Anderhalf jaar geleden besloot de gemeente om te bezuinigen op deze wijkteams. Wij zijn daar altijd tegen geweest en hebben ervoor geknokt de bezuiniging terug te draaien. Ons motto is: je moet niet  bezuinigen om de kosten van de zorg in de grip te houden. Sterker nog: bezuinigen op preventie is dom! Je moet juist creatiever om gaan met de budgetten die vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld. De zorg moet veranderen om beter én betaalbaar te worden.

Informeel en formeel

Juist aan de informele kant van de zorg, die vaak wordt ingevuld door vrijwilligers, hechten wij grote waarde. Door preventief aan de voorkant van de zorgbehoefte te ontdekken wat er speelt bereik je meer doelen. Je ontlast de dure formele zorg en je komt eerder tot de kern van een probleem. Is een scootmobiel echt nodig of kunnen we mensen ook helpen met boodschappen aan huis of is eenzaamheid hier het echte probleem?

Penny wise, pound foolish

De voorgestelde bezuinigingen hadden een ‘penny wise, pound foolish’ karakter. Door in de wijkteams op korte termijn te bezuinigen op die eerste aandacht weet je bijna zeker dat je op lange termijn meer structurele kosten gaat maken op de dure formele zorg.

Creatief zijn

De gemeente heeft de neiging om haar zorgtaken vanuit een wettelijke plicht en kader in te vullen. Daarmee beperkt ze zichzelf en worden creatieve oplossingen op voorhand vaak uitgesloten. Er zijn voldoende mogelijkheden om de stijging van de zorgkosten in de grip te houden. En dat zonder te bezuinigen. Kijk bijvoorbeeld eens naar overbehandeling; er zijn ook mensen die juist te véél zorg krijgen. Dan ga je voorbij aan de eigen kracht van mensen. Aan de andere kant komen mensen met problemen vaak veel te laat in beeld. Als je er vroeg bij bent kun je erger voorkomen. Wees kritisch en organiseer de wijkteams zo dat de juiste zorg op tijd bij de juiste mensen komt. Door daarin te professionaliseren kunnen we nog heel wat slagen maken. Daarin vormt preventieve en informele zorg een belangrijke schakel. Ik ben dus heel blij dat de bezuinigingen op deze activiteiten nu van de baan zijn.

We zullen de aangekondigde bezuinigingen op welzijn met dezelfde kritische blik beoordelen!

Meer weten over onze visie op zorg in Almere? Meedenken? Laat het me weten.

Meke Smeulders, fractieassistent D66 Almere