Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 november 2020

6 vragen aan de D66 fractieleden van Almere: Sven van der Burg

Nog maar twee maanden geleden werd Roel Laumans lid van D66 én hij loopt sindsdien mee met de fractie van D66 Almere. Hij werd lid en actief omdat hij nieuwsgierig is naar hoe besluiten worden genomen. Wie de mensen achter de partij zijn. Maar vooral omdat hij een trotse Almeerder is en meer betrokken wil zijn bij wat er in onze mooie stad gebeurt. Hij stelt de fractieleden van D66 allemaal 6 dezelfde vragen en krijgt zo een beeld van hun drijfveren en activiteiten. Deze keer praat hij met Sven van der Burg, de vicefractievoorzitter (51, getrouwd, woont in Almere Stad).

Als je terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar, wat zou je dan als hoogtepunt kunnen noemen?

‘Ik ben deze periode als fractielid begonnen. Mijn doelstelling was om veel te leren; ik zoek graag steile leercurves op. Nou dat is wel gelukt. Het is zo mooi om raadslid te zijn en bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze mooie stad. Heel concreet ben ik er trots op dat we onderwijs weer op de politieke kaart hebben gekregen. Goed onderwijs is voor mij de belangrijkste pijler onder een gezonde maatschappij. In Almere dreigde even de kwaliteit van het onderwijs weg te zakken, er was een rapport dat aangaf dat het aantal zwakke scholen in onze stad aan het stijgen was. Wij hebben dat geagendeerd en met de raad stappen geïnitieerd ter verbetering. En nu staan we er veel beter voor. Het is bovendien mooi om te zien dat onderwijs de partijen in de raad verbindt. We willen toch eigenlijk allemaal goed onderwijs voor onze kinderen?’

En als je nu nog eens terugkijkt. Wat zou je dan als dieptepunt benoemen?

‘Er was ook een periode waarin ik dacht: ‘waar ben ik in beland?’. Dat was tijdens de onenigheid tussen de verschillende partijen, het vertrek van wethouders en portefeuillehouders. Toen ging het vaak niet meer om de inhoud maar om personen. Dat raakte mij persoonlijk eigenlijk ook wel.’

Laten we nu eens vooruitkijken. Waar verheug je je op de komende periode van 2 jaar?

‘Campagne voeren! Voor mij is niks leuker dan met mensen praten, op straat of in kleine zaaltjes. Daar krijg ik veel energie van. Je hoeft echt niet altijd te overtuigen. Een dialoog waarin je goed naar elkaar luistert is soms al mooi genoeg. En verder verwacht ik dat we goede stappen zetten in de ontwikkeling van de Campus. Dat wordt een ongekend project waar de Amsterdamse universiteiten en hogelscholen miljoenen in gaan investeren. Een nieuwe campus, midden in de stad! Dat gaat een ongelooflijke boost geven aan onze New Town. Dit kan alleen in Almere. Met de campus wordt het onderwijs dichtbij en zichtbaar en dat verlaagt dat drempels en werkt uitnodigend op onze jongeren. Om in Almere te blijven of te komen leren en van onze stad een nog bruisender geheel te maken. Maar, eerlijk gezegd wist ik twee en een half jaar geleden niet waar ik aan begon. Als je nu ziet waar we bij zijn betrokken en welke grote projecten we mogen ontwikkelen. Dat vind ik ongelooflijk inspirerend en ik ben er van overtuigd dat dat voor de meeste Almeerders ook gaat gelden.’

En waar zie je tegen op?

‘Ik kijk niet zo snel ergens tegenop, de meeste uitdagingen ga ik met frisse zin aan. Niet dat ik geen fouten maak hoor, die maak ik zeker maar ik ben niet bang om ze te maken. Er zullen best nog ingewikkelde dossiers onze kant op komen of onderwerpen die heel gevoelig liggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook dat aankunnen, met onze fantastische fractie zal dat geen probleem zijn. Ik hoop echt dat we nog twee hele mooie jaren in de raad gaan hebben en dat nog we veel voor elkaar weten te krijgen voor onze mooie stad Almere.’

En nu een meer persoonlijke vraag. Jij woont al 21 jaar in Almere. Wat is voor jou de mooiste plek?

‘Het groen natuurlijk! Ik loop hard en zit nogal eens op mijn racefiets. Vanuit huis ben ik in een paar minuten in de bossen. Ben je de laatste tijd nog wel eens in het kromslootpark geweest? Dat is zo mooi geworden. Ik fiets ook wel eens naar Oosterwold. Wat daar gebeurt is eigenlijk waanzinnig, maar het is zo illustratief voor onze stad. Zelf doen. Vrijheid krijgen en verantwoordelijk nemen voor je eigen omgeving. Samen met je buren. Dat is toch uniek?’

Tot slot, jij bent van D66. Wat zie je terug van het gedachtegoed van D66 in de Almeerse werkelijkheid?

‘Ik vind het mooi dat we groot en toekomstgericht kunnen en mogen denken. De Floriade en de Campus zijn daar goede voorbeelden. Én we zetten veel stappen om uitsluiting van groepen tegen te gaan. Almere is van iedereen en voor iedereen. Zonder uitzondering. Wij lopen daarom vaak voorop als het om thema’s als inclusiviteit en diversiteit gaat. En dat blijven we doen. Dat is belangrijk. Als fractie zijn we een betrouwbare partij die vanuit samenwerking en nuance dingen voor elkaar krijgt. Dat is voor mij óók D66.’