Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 december 2020

6 vragen aan de D66 fractieleden van Almere: Meke Smeulders

Vanuit nieuwsgierigheid is Roel Laumans drie maanden geleden lid geworden van D66. Hij heeft de afgelopen periode meegekeken in de fractie en alle fractieleden geïnterviewd. Hij stelt de fractieleden telkens 6 dezelfde vragen en biedt zo een inkijk in hun drijfveren en activiteiten. 

Hier het interview met Meke Smeulders (51, getrouwd, woont in Almere Haven)

Als je terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar, wat zou je dan als hoogtepunt kunnen noemen?

‘Een hoogtepunt? Eigenlijk zijn er meerdere te noemen. Het is sowieso erg inspirerend als het lukt om mensen, en dat zijn dan vaak fractieleden van andere partijen, mee te krijgen. Dat het lukt om samen dingen voor elkaar te krijgen en draagvlak voor veranderingen te realiseren. Dat is op meerdere terreinen gelukt. Voor mij is echt een hoogtepunt dat we laaggeletterdheid in Almere beter gaan aanpakken. Almere gaat voor een stedelijke aanpak en kijkt veel meer vanuit een integrale blik naar dit immense probleem. Ik vind altijd dat je beter kunt voorkomen dan genezen en heb daarom een motie ingediend ‘Dweilen met de kraan dicht’. Zorg er, samen met onder andere het onderwijs, voor dat laaggeletterheid onder jongeren wordt voorkomen. Het is aangetoond dat laaggeletterdheid en armoede belangrijke oorzaken zijn van veel problemen binnen gezinnen. Dat moet je dus aanpakken. Mijn voorstellen hebben brede steun in de raad gekregen, er is nu een taalakkoord en veel meer focus. Je ziet ook dat er in de zorg nog heel veel mogelijk is voor verbetering, zonder de wettelijke eisen en kaders aan te tasten. Maar dan moet je wel creatief zijn en de echte wil tonen. Besparen door te verbeteren kan, echt. Ik heb daar veel vertrouwen in. De eerste stap is al bereikt: het terugdraaien van verkeerde bezuinigingen.’

En als je nu nog eens terugkijkt. Wat zou je dan als dieptepunt benoemen?

‘Oh, dat is voor mij wel duidelijk. Het gedoe rond de coalitie was echt vervelend. We hebben een mooi coalitieakkoord kunnen sluiten. Maar toen ontstond er allerlei commotie. Ik kan je verzekeren dat niemand in onze fractie maar ook in de coalitie daarop zit te wachten. Het is negatieve energie, terwijl je zo graag positief aan de stad wil bouwen. Nee, dat was voor ons allemaal geen leuke tijd. Gelukkig is de rust op dit moment weer terug.’

Laten we nu eens vooruitkijken. Waar verheug je je op de komende periode van 2 jaar?

‘Ik heb het sociaal domein, economie en financiën als aandachtsgebieden. Ik zie het echt gebeuren dat we meer grip gaan krijgen op de zorgkosten en tegelijkertijd de kwaliteit kunnen borgen. De focus moet liggen op het verbeteren van de zorg. Daar zijn genoeg goede ideeën voor, maar dan moet je nu wel doorpakken. Door daar de focus op te houden wordt de zorg beter én betaalbaar. Ik verheug me er op om daar de komende twee jaar hard aan te werken.

En waar zie je tegen op?

‘Ik hoop echt dat COVID niet te veel slachtoffers gaat maken in ons bedrijfsleven. Leegstand en faillissementen zijn echt verschrikkelijk. Als het eenmaal gebeurd is, is het moeilijk opbouwen. Onze wethouder werkt er hard aan om Almere economisch sterk te maken en te houden, mensen om te scholen naar bijvoorbeeld de ICT-sector en Almere als stad nog aantrekkelijker te maken, maar we hebben natuurlijk niet alles in de hand.’

En nu een persoonlijke vraag. Jij woont al 16 jaar in Almere. Wat is voor de mooiste plek?

‘Dat zijn er eigenlijk twee. Als ik ’s ochtends in het Waterlandse bos ga hardlopen kan ik onwijs genieten van de natuur en de stilte. Maar als ik dan ook nog een of meer reeën tegenkom, dan kan mijn dag echt niet meer stuk. Dat is magisch, en gewoon ‘bij mij om de hoek’. En als tweede noem ik dan toch de skyline. Die is zo uniek. Zeker ’s avonds, als het windstil is en het weerwater een spiegel is. Wat dat betreft is het wel jammer dat de A6 nu verlaagd is en de skyline vanuit de auto niet meer zichtbaar is.’

Tot slot, jij bent van D66. Wat zie je terug van het gedachtengoed van D66 in de Almeerse werkelijkheid?

‘Ik zie echt veel aandacht voor het creëren van gelijke kansen. In de zorg, inclusie, maar ook het onderwijs en werk. Ook de participatie wordt sterk verbeterd. Almeerders moeten gewoon goed op de hoogte zijn van de plannen in hun stad, buurt of straat. En mee kunnen praten. De gemeente gaat daar meer werk van maken. Niet alleen maar kijken of de procedures worden gevolgd, maar echt naar de mensen luisteren en kijken wat je anders kunt doen. Verder kijken we in de fractie puur naar de inhoud en vermijden we peilingenpolitiek. Het is ontzettend belangrijk focus te houden op je doelen en je daar constant voor te blijven inzetten. Als een idee of voorstel van een andere partij goed is, dan doen we mee. Ongeacht van welke partij dat voorstel komt. Dat is toch mooi?’