Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 januari 2021

6 vragen aan de D66 fractieleden van Almere: Michaël Busby

Een inkijk in de drijfveren en activiteiten

Vanuit nieuwsgierigheid is Roel Laumans een aantal maanden geleden lid geworden van D66. Hij heeft de afgelopen periode meegekeken in de fractie en alle fractieleden geïnterviewd. Hij stelt de fractieleden telkens 6 dezelfde vragen en biedt zo een inkijk in hun drijfveren en activiteiten. Deze keer met Michaël Busby (34, getrouwd, 2 dochters, woont in Almere Stad)

Als je terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar, wat zou je dan als hoogtepunt kunnen noemen?

‘We hebben veel mooie dingen voor elkaar gekregen in de afgelopen periode. Het coalitieakkoord was sowieso al een succes denk ik. Het is een evenwichtig pakket aan plannen en ambities waar we met de fractie en de hele raad gestaag aan werken. Ik heb het meeste gevoel bij duurzaamheid en circulariteit. Deze onderwerpen worden echt serieus genomen.  We hebben nu een goeie woonvisie waar we letterlijk op voort kunnen bouwen. Ik heb een motie ingediend waarin ik voorstel om minder naar de hoeveelheid huizen als meet- of ijkpunt te kijken. Ik vind het veel interessanter om naar het aantal bewoners te kijken. Een ‘gewoon’ rijtjeshuis kan toch ook ingericht worden als appartementengebouw zodat daar twee of drie stellen kunnen wonen? Zo wordt een wijk of straat veel diverser, wat weer leidt tot meer onderling begrip en respect voor Almeerders met verschillende achtergronden of in verschillende levensfases. Ik denk dat het goed is als de ‘monotonie’ verdwijnt. Mijn motie wordt uitgevoerd in de woonvisie. We gaan dus vanuit woonbeleid meer diversiteit krijgen!’

En als je nu nog eens terugkijkt. Wat zou je dan als dieptepunt benoemen?

‘Wat voor mij, maar eigenlijk wel voor iedereen in de fractie en de raad, een vervelende tijd was, dat was toen er zoveel strubbelingen in de coalitie ontstonden. Het ging toen vaak over de vorm en minder over de inhoud. En dat is lastig. Je wil toch samenwerken aan een mooiere stad. Het is zonde als dan veel energie weglekt naar het oplossen van de onenigheid in de coalitie. Nee, dat was echt geen leuke periode.’

Laten we nu eens vooruitkijken. Waar verheug je je op de komende periode van 2 jaar?

‘Ik verheug me er op dat we echt stappen gaan zetten in de komst van de IJ-meer verbinding. Ik denk dat de kans groot is dat er geld vrijkomt uit dat nieuwe landelijk investeringsfonds. We kunnen dan concrete stappen gaan zetten. Die verbinding komt er pas over tien jaar of zo hoor, maar dan is hij ook zeker nodig. We groeien naar een stad van misschien wel 400.000 inwoners. Dan kun je niet afhankelijk zijn van maar één trein- en snelwegverbinding. Dan loopt alles zo wéér vol.’

‘Ik verheug me ook op de volgende stap in het verduurzamen van onze stad. De kans is heel groot dat we een geslaagde proefboring gaan doen en hoe veel geothermiek kan bijdragen voor de verwarming van onze stad. Dan word je als stad pas echt duurzaam.’

En waar zie je tegen op?

‘Ja, dat is toch wel corona. De onzekerheid die dit gaat brengen, daar ben ik wel bang voor. Stijgende werkloosheid en stijging van de uitkeringen. Ik hoop dat we ook in deze tijd de stad verder kunnen brengen en samen voor het beste resultaat kunnen blijven gaan. De samenwerking op het domein ‘wonen’ is er eigenlijk altijd wel in de raad. De inhoud staat doorgaans voorop in de discussies en dat werkt heel prettig. Ik hoop dat we dat kunnen vasthouden, óók nadat Corona de verhoudingen misschien wat meer op scherp heeft gezet.’

En nu een meer persoonlijke vraag. Jij woont al 32 in Almere. Wat is voor de mooiste plek?

‘De mooiste plek? Oh, dan zeg ik meteen de Noorderplassen. De strandjes daar, het water en de natuur aan de overkant. En dat allemaal zo dichtbij. Het blijft uniek hoe we in Almere de stad en de natuur zo mooi in elkaar over laten gaan.’

Tot slot, jij bent van D66. Wat zie je terug van het gedachtegoed van D66 in de Almeerse werkelijkheid?

‘Ik zie D66 wat naar links opschuiven in het politiek speelveld. Dat vind ik mooi. Maar D66 staat ook voor verbinding. Tussen links en rechts bijvoorbeeld. Maar óók als het gaat om de Almeerders. We hebben in Almere steeds vaker oog voor het feit dat we een beetje voor elkaar moeten zorgen, elkaar helpen om sterker of beter te worden. Wij wijzen dan niet met het vingertje maar faciliteren en stimuleren dat mensen zelf zo veel mogelijk hun oplossing kunnen vinden. Het is tegelijkertijd wel zo dat het algemeen belang ook in dienst moet staan van het individu, en daar hoort dan soms wel een beetje opoffering bij. De Floriade zie ik daar als voorbeeld van. Het is een ongekend event met forse investeringen. Maar uiteindelijk zal het voor de Almeerder een positief effect hebben. In aanzien, bereikbaarheid en uiteindelijk ook in populariteit van onze stad. En dat biedt dan weer perspectief als het gaat over het doorpakken in bijvoorbeeld onze woonambitie en -visie.’