Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 maart 2021

6 vragen aan de D66 fractieleden van Almere: Trevor Holtkamp

Vanuit nieuwsgierigheid is Roel Laumans een aantal maanden geleden lid geworden van D66. Hij heeft de afgelopen periode meegekeken in de fractie en alle fractieleden geïnterviewd. Hij stelt de fractieleden telkens 6 dezelfde vragen en biedt zo een inkijk in hun drijfveren en activiteiten. Deze keer het interview met Trevor Holtkamp (26, woont in Almere Buiten)

Trevor, als je terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar, wat zou je dan als hoogtepunt kunnen noemen?

‘Ik ben secretaris van de fractie. Ik ben in 2017 gestart in de fractie met de ambitie om ook politiek actief te worden. Ik regel de notulen, de vergaderingen (die nu overigens bijna allemaal online zijn) en andere organisatorische zaken in de fractie. Zo ontzorg ik de fractie en leer ik snel wat er allemaal speelt in onze stad. Als ik een hoogtepunt moet noemen dan is dat voor mij de sfeer in de fractie. We zijn een team met zeer uiteenlopende persoonlijkheden en meningen, maar slagen er goed in om een veilige ruimte te creëren waarin elke mening telt, hoe verschillend ook. We komen er altijd samen uit en doen de dingen die goed zijn voor Almere.’

En als je nu nog eens terugkijkt. Wat zou je dan als dieptepunt benoemen?

‘Vorig jaar hadden we gedoe in de coalitie, met als dieptepunt dat de PvdA eruit stapte. Wij houden als fractie de boel graag bij elkaar en met name onze voorzitter Martine heeft daar veel tijd en energie in gestoken. Dan staat de tijd als het ware even stil en is het moeilijk om aan belangrijke onderwerpen voor de stad te werken.’

Laten we nu eens vooruitkijken. Waar verheug je je op de komende periode?

‘Ik verheug me op nog meer ontwikkelingen die we realiseren voor de stad en dat ik mij verder in dossiers mag verdiepen. Voor mij is cultuur erg belangrijk. Ik heb meegeschreven aan de cultuurparagraaf van ons programma en heb er zin in om dat voor de volgende periode wéér te doen. In het coalitieakkoord staan veel cultuur ambities waar we als D66 voor geknokt hebben. Ik zou het tof vinden als die zaken ook doorgaan, ondanks Covid-19. Het is heel belangrijk dat we de culturele infrastructuur in Almere in stand houden. Daarnaast is de Floriade een grote kans voor onze stad en kijk ik ernaar uit om de realisatie ervan op de voet te volgen.’

En waar zie je tegen op?

‘Het pakket aan noodzakelijke bezuinigingen is net bekend geworden. Dat zijn pijnlijke keuzes waar we in Almere niet onder uit kunnen. Wat gaat er door van alle mooie plannen en blijven de partners zoals het rijk en de provincie ons steunen? Iedereen moet toch weer eens goed naar de eigen begroting en budget kijken in deze coronacrisis.’

En nu een meer persoonlijke vraag. Jij woont al je hele leven in Almere. Wat is voor jou de mooiste plek?

‘Oh, dat is makkelijk voor mij. Ik was er laatst nog met mijn vriendin. Wandelen in de storm over de Oostvaardersdijk. De natuur, de lucht, omdat je daar hoog staat overzie je alles. Het water met het Markermeer, de Oostvaardersplassen en in de verte de torens van het stadshart. Het is bijna een betoverende plek waar alles samen komt.’

Tot slot, jij bent van D66. Wat zie je terug van het gedachtegoed van D66 in de Almeerse werkelijkheid?

‘Ik zie D66 als een partij van redelijkheid en realisme. We kijken kritisch en zijn tegelijkertijd progressief. Dat we nu in Almere meedoen aan de wietproef, is daar een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd houden we altijd de nuance in het oog. Als ik eerlijk ben zie ik dat bij andere partijen soms wat minder. Daar zijn de stellingnames dan wat harder en intenser. Voor mij is D66 een soort stabiele boei in het midden van het politieke spectrum. Een boei waar links en rechts aan kan leggen om tot rust te komen en even adem te halen. Bij die rol voel ik me heel goed.’