Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 mei 2021

Perspectiefnota: Optimistisch naar de toekomst

De gemeenteraad van Almere sprak vanavond over de Perspectiefnota en de Programmarekening. De Perspectiefnota is de financiële vooruitblik van de gemeente en met de Programmarekening kijken we terug op de financiële inzet. D66-fractievoorzitter Martine van Bemmel voerde het woord namens D66. Lees hier haar spreektekst: 

“Voorzitter, er is de laatste jaren hard gewerkt aan de financiële documenten voor de raad. Zowel de programmarekening als de perspectiefnota geven de raad steeds beter inzicht. En dit dan ook nog eens mét aandacht voor duidelijk taalgebruik. Daarom mijn complimenten aan de mensen die hier zo hard aan werken. De portefeuillehouders, de ambtenaren, maar ook de raadsleden die daar extra tijd in steken. Ga hier vooral mee door.

In dit kader wijs ik graag op de bevindingen van twintig studenten van de universiteit van Utrecht, aangeboden op 19 april jongstleden door de directeur van onze rekenkamer, om te komen tot een dashboard waardoor wij allen, inwoners en raadsleden (die ook inwoners zijn natuurlijk), in één opslag kunnen zien hoe Almere er financieel voor staat. Samen met de ChristenUnie dienen wij hiervoor een motie in.

De coronacrisis heeft een flinke impact op onze stad. Hoe groot die impact precies is voor de langere termijn weten we nog niet. Tijdens de besprekingen over de coronathermometer heeft de raad gevraagd om een ‘plan de campagne’ voor na corona, een herstelplan. De gemeente heeft tegelijkertijd geld gekregen voor re-integratie, cultuur, jeugdwerk en crisisdienst, jeugd en welzijn. Komende maanden wordt de besteding van deze gelden ingevuld. Het college gaat over de bestedingsplannen hiervan, maar wat D66 betreft moet de besteding passen binnen het herstelplan. Omdat dit politieke keuzes betreft, hoort de raad hier ook bij betrokken te worden. Hier vraag ik een toezegging voor van de portefeuillehouder.

Hier op aansluitend, voorzitter, voor re-integratie, bijstand, schuldhulp en armoede wordt in de programmarekening 4,5 miljoen euro doorgeschoven en daarnaast komt er 2,2 miljoen extra van het rijk  in verband met corona. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid geld. Ik wil een toezegging van de portefeuillehouder dat de vak-portefeuillehouder naar de raad komt met een plan voor de besteding hiervan.

Veel jongeren zoeken in deze gekke tijden, tevergeefs naar een stageplek. Zonder deze stageplek lopen zij achterstand op. D66 maakt zich hier grote zorgen over. Hoe kijkt de portefeuillehouder hiernaar en doen wij er, als gemeente alles aan, om zoveel mogelijk jongeren een kans te geven? Zetten wij nu die stap extra?

Voorzitter. Er wordt in deze raad veel en uitvoerig gesproken over de jeugdzorg en de tekorten. Ik zal mij hier beperken. Wat ik belangrijk vind om te benadrukken is dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat het college wel erg eenvoudig stelt dat de tekorten in dit domein buiten de macht van de gemeente liggen. Sinds 2015 zijn de kosten structureel met 20 miljoen gestegen. De gemeente moet keuzes gaan maken en een beter beleid voeren. Mijn fractie zal hierover bij de inhoudelijke besprekingen over jeugdzorg, maar ook bij welzijn, waar vanavond in een andere vergadering over gesproken wordt, invulling aan geven.

Bij het lezen van de woorden ‘budgetplafond’ in het kader van de jeugdzorg gingen mijn haren recht overeind staan. Net als bij de PvdA, zag ik aan hun technische vraag. Dit voelt niet als de raad serieus nemen als hoogste orgaan van de stad. De raad heeft zich bij meerderheid uitgesproken tegen een budgetplafond. Deze is uit de plannen van de portefeuillehouder gehaald. De nonchalance waarmee dit nu toch als optie wordt opengehouden vind ik stuitend. Ik vind dit ook echt niet kunnen en hoor graag van de portefeuillehouder een reactie.

Dan beheer en onderhoud. Er gaan flink extra middelen naar deze post. Ik begrijp heel goed dat onze stad, met onze mooie groen blauwe structuur, geen goedkope kostganger in onderhoud is. En dat we daar politieke keuzes over aantallen inwoners op vierkante meters moeten maken. Maar toch lijken deze, toch wel flinke bedragen, het college te verrassen. Dat zou zorgwekkend zijn. Kan de portefeuillehouder aangeven of dit het geval is?

Voorzitter, Corona, de oplopende kosten in de zorg, bezuinigingen en extra uitgaven. Onze stad heeft het niet eenvoudig en staat voor moeilijke keuzes. Tegelijkertijd is het, ondanks dit alles, wel gelukt om nieuwe bedrijven en organisaties aan onze stad te binden. Dit levert geld op én is goed voor de werkgelegenheid. Almeerse ondernemers én ook onze ambtenaren, hebben zich flexibel en enorm betrokken getoond. De versterking van de netwerken, ICT Fieldlab, Price en UP Almere zijn mooie ontwikkelingen. Dit maakt dat wij optimistisch uitkijken naar de toekomst.

Voorzitter, ik rond bijna af. Die toekomst waar wij optimistisch naar uit kijken, brengt wel een aantal grote uitdagingen met zich mee. De afnemende grondinkomsten. Groenonderhoud tegenover het aantal inwoners in de stad. De uitdagingen rondom het klimaat. Huisvesting en het grootonderhoud van scholen. De tekorten in de zorg. Maar ook hoe wij ontwikkelingen in ons stadhart belemmeren door structureel ingeboekte parkeerinkomsten. Mijn oproep aan het college is, neem de raad mee in deze vraagstukken en positioneer ons. Ja, wij kunnen met veel plezier uren praten met elkaar over de bomenkap in een enkele straat. Maar wij zijn ook zeker gekozen om de kaders te stellen voor de stad en haar toekomst.

Dank u wel voorzitter.”