Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Floriade-bijeenkomst voor leden van D66 Almere

Woensdag 20 september 2017 in Almere

In 2022 vindt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Over dit evenement wordt in de stad en in onze partij veel gesproken. De Floriade gaat echter niet alleen om een evenement; het gaat ook over ...

In 2022 vindt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Over dit evenement wordt in de stad en in onze partij veel gesproken. De Floriade gaat echter niet alleen om een evenement; het gaat ook over gebiedsontwikkeling voor de wijk Almere Floriade en de making-/spin off van innovaties. De hoogste tijd daarom om samen met de leden, de fractie van D66 Almere en de Floriade-organisatie in gesprek te gaan over de stand van zaken van deze drie invalshoeken, om meer te weten te komen over het standpunt van onze huidige fractie in het dossier Floriade, en om suggesties te bespreken voor mogelijke standpunten voor de aankomende raadsperiode.

Programma 20 september 2017
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Opening en welkom door Ton Lesscher (coördinator Groene Hoed). Vervolgens geeft Jan Willem Griep (​directeur Tuinbouw & Financiën bij Floriade Almere 2022 BV)een presentatie over wat de organisatie Floriade Almere 20122 BV doet en wat de plannen
voor het evenement zijn.
Daarna neemt Jan Lems (fractievoorzitter D66 in Almere) het stokje over om ons te informeren over de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Floriade en om ons mee te nemen in de afwegingen en keuzes die de fractie de afgelopen jaren heeft gemaakt met betrekking tot het onderwerp Floriade.
Simone Eijsink (programmamanager Flevo Campus) informeert ons daarna over de making off van de Flevocampus en wat dit precies inhoudt.

20.30 uur: Na een korte pauze gaan we de discussie met elkaar en de drie sprekers aan onder leiding van Fons van der Ham (afdelingsvoorzitter D66 Almere).
21.30 uur: Afsluiting met borrel

Aanmelden
De avond is gratis toegankelijk en voor leden van D66 Almere en introducees. Aanmelden via info@d66almere.nl voor 13 september.

Locatie: Floriadeterrein: Sturmeyweg 15 te Almere.

20 september

19.00 uur

Floriadeterrein: Sturmeyweg 15 te Almere.