Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Lems

Raadslid, secretaris

Ik ben Jan Lems, 63 jaar en sinds 2010 raadslid voor D66. De economische crisis is de afgelopen jaren niet onopgemerkt aan de stad voorbij gegaan. Er is veel bezuinigd om Almere financieel gezond te houden. Niet alleen bezuinigingen, maar ook investeringen in onderwijs, sport, cultuur, jeugdhulp, groen, innovatie, veiligheid en een stabiel stadsbestuur. De komende vier jaar staan gelukkig in het teken van economisch herstel en wat D66 betreft een verdiepingsslag van de kernwaarden van de stad. Almere verder uitbouwen tot een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad met een brugfunctie tussen de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en het agrarische achterland van Flevoland. Voor mijzelf als kandidaat raadslid is de komende Floriade 2022 hiervoor het ideale vervoermiddel. De realisatie van Growing Green City is voor mij één van de drijfveren om mij opnieuw kandidaat te stellen. Via de tentoonstelling en de bijzondere woonwijk kan Almere laten zien wat wij in ‘onze mars’ hebben en afscheid nemen van het imago als saaie slaapstad. U mag van mij verwachten dat ik al mijn kennis en ervaring ten dienste zal stellen voor onze mooie stad.

Meer van Jan Lems