Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Goede én betaalbare Jeugdzorg: van ambitie naar realiteit

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Het idee achter deze transitie was dat gemeenten zorg aan jongeren beter en goedkoper kunnen leveren. Na vijf jaar blijkt dat de kosten in de jeugdzorg alleen maar zijn gestegen. Daarnaast is het maar de vraag of betere zorg wordt geleverd. Moeten we de hoge kosten als onontkoombaar accepteren voor een goede zorg aan kwetsbare jongeren? In Almere denken we van niet. Vaak wordt gesteld dat er een uitruil gemaakt moet worden tussen óf goede zorg óf betaalbare zorg. Ook dat is niet zo. Betaalbare jeugdzorg kan prima samen gaan met goede jeugdzorg. Maar dan moeten wel de juiste keuzes gemaakt worden!

Gepubliceerd op 03-10-2021 - Laatst gewijzigd op 03-10-2021