Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Initiatiefvoorstel: ‘Je afval scheiden loont echt’

Voor u ligt het initiatiefvoorstel van D66 Almere om de afvalstoffenheffing eerlijker te maken en in te zetten om mensen te stimuleren om hun afval beter te scheiden.
D66 stelt voor om over te stappen op een systeem waarbij mensen door een financiƫle prikkel intrinsiek worden gemotiveerd om minder restafval aan te bieden. Dit systeem is niet alleen eerlijker (men betaalt voor de hoeveelheid afval die men daadwerkelijk inlevert), maar stimuleert mensen ook om hun afval beter te scheiden zonder dit direct af te willen dwingen. In dit systeem hebben mensen zelf directe invloed op hun afvalstoffenheffing. Huishoudens krijgen de keus om minder afvalstoffenheffing te betalen door minder restafval aan te bieden dan wel hetzelfde bedrag te blijven betalen door hun scheidingsgedrag niet aan te passen.

Gepubliceerd op 04-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018