Steun ons en help Nederland vooruit

Wapenfeiten & Richtingwijzers

Wapenfeiten D66 Almere 2014

Het absolute hoogtepunt van 2014 is voor D66 uiteraard de verkiezingsuitslag waarin onze partij enorm groeide. Vervolgens namen we, nadat de PVV niet slaagde, de leiding in de formatiebesprekingen. Daar kijken we niet alleen met een goed gevoel op terug, het is ook een goede basis om vóóruit te kijken. Met de andere partijen hebben we ruimte gemaakt voor een ander politiek klimaat in Almere en gekozen voor samenwerking. Hierdoor hebben we in 2014  al mooie dingen voor de stad voor elkaar gekregen.

Zo is op ons initiatief het bestemmingsplan aangepast waardoor wonen boven de horecagelegenheden op de Grote Markt mogelijk blijft. Dit draagt bij aan een levendig stadscentrum. Dat geldt ook voor de cafés aan het Deventerpad die al jaren in de huidige staat gedoogd worden, maar waar echt wat moet gebeuren. De wethouder bemiddelt nu om de eigenaren in gesprek te laten gaan met de verhuurders. Ze hebben de tijd gekregen. We verwachten dat ze daar zelf uitkomen.

Samenwerking is ook nodig voor de optimale bereikbaarheid van Almere. We zijn blij dat OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) voortaan aanschuift bij planning van de werkzaamheden met betrekking tot de weg verbreding A9/A10/A6.  

Ook bij de vernieuwing van het medialandschap van Almere namen we het initiatief om de betrokkenen aan tafel uit te nodigen. Er liggen nu drie initiatieven die begin 2015 gepresenteerd worden. 

Tijdens de begrotingsbehandelingen is ons voorstel aangenomen om de tarieven van de parkeervergunningen in Buiten aan te passen. De dagtarieven waren al aangepast in het coalitieakkoord. 

Tot slot hebben we ons aandeel gehad in het open houden van Corrosia, vestiging Stad, het terugdraaien van bezuinigingen bij de Nieuwe Bibliotheek en het besluit om de transities in het sociale domein goed te monitoren. Kortom, de kop is eraf en in het nieuwe jaar blijven wij keihard werken om deze lijn door te zetten.

 

Richtingwijzers D66

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We staan voor de vrijheid van mensen om zichzelf te ontplooien. Op school, in hun baan of met hun eigen bedrijf. Kansen voor iedereen met ambitie. Vrije mensen die niet beperkt mogen worden door starre systemen, strikte regels of ontoereikende stempels en vooroordelen. Mensen die vrij zijn om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor biedt D66 maximaal de ruimte.

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Beloon de prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen. Een samenleving waarin iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderling verbonden, in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving en onze gezamenlijke toekomst. D66 toont betrokkenheid bij mensen met tegenslag. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is geen gebruiksartikel. We moeten stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. D66 houdt rekening met toekomstige generaties. D66 wil investeren in deze toekomst en is voor schone energie en een duurzame economie.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. We leven in een rechtsstaat gestoeld op vrijheden.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2015