Steun ons en help Nederland vooruit

Aanjagen

Growing Green City gaat over: feeding, energizing, greening en healthying the city, ontwikkelingen met betrekking tot stadslandbouw, duurzame energie, vergroening en gezondheid. Voortdurende initiatieven, innovaties en experimenten door inwoners en bedrijfsleven (ook van buiten Almere) op het vlak van duurzaamheid en zelfvoorzienendheid zijn continu aan de orde. Zoiets ondersteunt de noodzakelijke ontwikkelingsgang naar een toekomstvast Almere als het gaat om duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.

Het evenement Floriade is hierin een essentiële factor, zowel in termen van inspiratie als van een effectief podium in 2022. Juist waar mondiaal het besef van urgentie van ‘groene steden’ sterk toeneemt, neemt de betekenis van deze Floriade, en de potentiële belangstelling er voor, navenant toe.

Tweede essentiële factor is het hebben of creëren van ‘platforms’ waarop vernieuwing wordt aangejaagd. De Flevo Campus, Het Gezondheids- en Welzijns Innovatiecentrum Almere, de ‘groene campus’ van de Aeresgroep en de Floriade Werkplaats voor ondernemers zijn daar belangrijke voorbeelden van. Dat kan allemaal op het terrein van de Floriade en in de rest van de stad, in verbinding met het bedrijfsleven in het bestek van de internationaal erkende Nederlandse topsectoren: gezondheidssector (Health, Life Sciences) en tuinbouw-, landbouw- en voedingssector (Horticulture, Agro & Food). Door cluster- en kennisvorming worden talenten op een breed terrein benut. Dit wordt tastbaar doordat minimaal vier grote onderzoeksclusters in Almere actief zijn en vooral ook in de daaruit voortvloeiende bedrijvigheid en werkgelegenheid. Almere wordt daarmee erkend binnen het economische beleid van het Rijk als een belangrijke plek voor wetenschappelijk praktijkonderzoek en daaraan gerelateerde bedrijvigheid en werkgelegenheid. Met als bijzonderheid duurzame en ook commercieel effectieve oplossingen voor Nederlandse en internationale maatschappelijke voedselvraagstukken. Betrokkenheid van lokaal en regionaal bedrijfsleven is voor ons van primair belang, naast natuurlijk landelijke en internationale inbreng.

Derde essentiële factor betreft voorbeeldgebieden als ‘levend praktijkvoorbeeld’. Oosterwold biedt hier bij uitstek kansen naast andere gebieden als bijvoorbeeld de westkant van Poort, en natuurlijk later ook de Floriadewijk.

D66 Almere wil deze factoren maximaal benutten. Bestaande en nieuwe of aanvullende initiatieven zullen wij in die geest bevorderen en steunen. Specifiek aandachtspunt is daarbij de triple helix’: de relatie kennisontwikkeling/onderwijs-bedrijfsleven-overheid. Daarnaast willen wij bevorderen dat vanuit kennisclusters een vertaling wordt gemaakt naar opleidingen en kansen op de arbeidsmarkt van scholieren van het MBO en HBO. Daar past de ambitie bij van een verdubbeling van de instroom van studenten in de voedselopleidingen van onder andere AERES Hogeschool en Groenhorst. De Innovatieklas Food en de Veldacademie spelen daarbij wat ons betreft een belangrijke rol, ook door de inzet van studenten in praktijkgerichte opdrachten en door commerciële start ups, die daaruit voortkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018