Steun ons en help Nederland vooruit

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Maar ook met een kwalificatie is het geen gelopen race. De arbeidsmarkt vraagt soms specifieke kennis, kunde en vooral ook ervaring die alleen bij bedrijven en instellingen zelf zijn op te doen. Denk aan techniek. Optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, zeker ook de Almeerse, door het onderwijs vergt investeringen. Niet alleen in lesaanbod en onderwijsopbouw, ook in het voortdurend op elkaar afstemmen van arbeidsvraag en aanbod. Verdere verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs is noodzaak.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018