Steun ons en help Nederland vooruit

Afval en reststoffen

Voor D66 Almere is afval grondstof, en daarmee dus potentieel kapitaal en arbeid voor onze inwoners. Wij zijn voor het tot stand brengen van een zogeheten Grondstoffenrotonde in Almere op basis van aanzetten als het Upcycle Perron in Almere Haven. Een integrale keten van bedrijfsactiviteiten gericht op het verwerken van afval/reststoffen tot nieuwe producten. Een circulair economische bedrijvigheid die de toekomst heeft, maar ook werk biedt aan met name laaggeschoolden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook een goed gescheiden aanlevering van afval en reststoffen is van belang. D66 Almere is er een groot voorstander van dat de vervuiler betaalt en mensen die goed scheiden en weinig afval hebben, hiervoor worden beloond. Het doel is om naar zo min mogelijk afval per persoon te gaan en het gemeentelijke doel van maximaal vijftig kilo restafval per bewoner in 2020 te halen. Daarbij zetten wij in op een lagere afvalstoffenheffing. Wij blijven ons hiervoor inzetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018