Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

In de Floriade van 2022 komen veel van de onderwerpen samen die ook in de rest van ons verkiezingsprogramma langs kwamen. Als zodanig is het evenement Floriade drager van een veel breder en verstrekkender ontwikkelingsproces van Almere. Het is een uniek megaproject dat ook de komende jaren vol in de (politieke) schijnwerpers zal staan. Daarom voegen wij dit thema toe aan ons verkiezingsprogramma.

Het evenement Floriade is op zich een tijdelijk gebeuren. De gevolgen voor de dynamiek in de stad, de (recreatieve) economie van Almere en vooral ook voor de gemeentefinanciën worden verschillend ingeschat en zijn onderwerp van lokale strijd. Voor D66 Almere zit hier echter niet het grootste belang van het verhaal.

D66 Almere is optimistisch over wat het evenement zelf kost en opbrengt, wij geloven in een positieve business case met ook positieve effecten op de lokale economie en arbeidsmarkt (ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). En wij zijn positief over de beheersbaarheid van risico’s rond het evenement.

Veel belangrijker is voor ons echter dat een eventueel verlies op het evenement niet opweegt tegen de structurele positieve effecten op de ontwikkeling van onze stad voor en na de Floriade. Op vele terreinen. In de economie, in het netwerk van (inter)nationale contacten, in de versterking van de kennis- en onderwijsinfrastructuur, in de verduurzaming en zelfvoorzienendheid van de stad, in de weg- en spoorinfrastructuur, in de versterking van de regionale betekenis van het stadscentrum en het Weerwater, en last but not least in de duurzame en aansprekende stadswijk Floriade zelf. Maar ook in minder zichtbare zaken als de identiteit en trots van Almere, de bekendheid en reputatie van Almere (inter)nationaal, en versterking van de aantrekkelijkheid van de stad, ook voor hoger opgeleiden. De vele activiteiten in de aanloop en tijdens, maar ook ná de Floriade, zullen een grote stimulans geven aan het lokale midden- en kleinbedrijf, en dus ook aan de lokale arbeidsmarkt. Maar het betekent ook een grote stimulans voor de dynamiek van de stad als geheel (levendigheid, cultuur, horeca, bezoek en verblijf van niet-Almeerders).

Dáárvoor doen we het, dáárvoor wil D66 Almere de Floriade.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018