Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

In dit verkiezingsprogramma hebben we het over Almere in haar diverse facetten. Maar Almere is natuurlijk meer dan de stad en haar inwoners zelf: haar betekenis ligt in belangrijke mate ook in de wisselwerking met haar omgeving. Almere heeft de opdracht vanuit het Rijk een regionale functie te vervullen. Hierbij zijn voor honderden miljoenen euro’s aan meerjarige investeringsafspraken gemaakt. En Almere hééft ook veel regionale potentie.

Almere ligt centraal in Nederland én centraal in het regionale gebied van de Noordvleugel/ Flevoland/Utrecht met miljoenen inwoners. Geografisch wordt ze omsloten door gebieden met belangrijke activiteiten in de agro- en aquacultuur, industrie, dienstverlening en logistiek. Bestuurlijk is er met name via de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toegang tot internationale netwerken op het vlak van bedrijvigheid en kennisontwikkeling. Dat geeft onze jonge stad groeikansen!

Zo maakt de centrale ligging, met de nabijheid van Schiphol (straks ook Schiphol Airport Lelystad) en nabije zeehavens, plus onze letterlijke ruimte, ons sterk als logistiek knooppunt. De ligging en ruimte, plus de ontvankelijkheid van een jonge nieuwe stad voor het experiment, biedt daarnaast kansen voor (door)groei van de circulaire economie binnen onze stad. Maar ook tot het verstevigen van onze positie als een centrum voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling rond vraagstukken op het vlak van (stedelijke) voeding, gezondheid en milieu. Ook bieden onze ligging en ruimte kansen voor (door)ontwikkeling van recreatieve en sportvoorzieningen met regionale betekenis.

Een andere kans die onze ligging natuurlijkerwijs biedt, is die van vernieuwende stadsontwikkeling. We kennen al een grote verscheidenheid aan woonmilieus te midden van een divers landschap. De toekomstige Floriadewijk kan een uithangbord worden voor de stad van de toekomst: architecturaal aansprekende vernieuwende woningbouw, duurzaam, kennisintensief (Flevo Campus, figuurlijk én letterlijk een campus), invlechting van voorzieningen voor recreatie, sport en cultuur in de stedelijke infrastructuur.

Ten slotte is er de regionale betekenis van het stadscentrum als aantrekkelijk winkelgebied dat in de praktijk nog altijd groeimogelijkheden blijkt te hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018