Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Een duurzame samenleving, in balans met onze omgeving, dat is ons ideaal. Een ideaal dat we op ieder niveau nastreven, ook op Almeers niveau. We doen en beslissen in Almere met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Zelfvoorzienendheid is hieraan gekoppeld: zoveel mogelijk lokaal produceren van energie, dat je ook lokaal gebruikt. D66 Almere ziet Almere als een stad waarbij zelfvoorzienendheid voorop staat, een stad waarbij we op langere termijn zelfs meer energie leveren dan verbruiken en waar we de afhankelijkheid qua grondstoffen, infrastructuur, voedsel en openbare ruimte van buiten het eigen werk- en leefgebied tot een minimum beperken.

De Almere Principles, in 2008 door de stad omarmd en unaniem aangenomen door de voltallige gemeenteraad, biedt daar een goed uitgangspunt voor. Sinds die tijd zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld. Circulaire economie is een speerpunt geworden in gemeentelijk economisch beleid. Innovaties in duurzame bouw en upcycling van gebruikte materialen worden nagestreefd met onder andere competities en investeringen. De opstart van de Flevo Campus en het programma Energie Werkt geven gestalte aan de vergroening van onze lokale energievoorziening. Op dit pad moeten we doorgaan. En liefst in een hogere versnelling, want de problematiek is urgent. Ondertussen behoudend aan kwaliteit wat er is. Zo is D66 Almere sterk voor een stringent behoud van de ecologische– en groene structuur in en rond Almere en bepleiten wij waar mogelijk uitbreiding daarvan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018