Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Een stad is er niet alleen vóór inwoners. Ze wordt in onze ogen juist ook vormgegeven dóór de inwoners, álle inwoners. Wij geloven in de kracht van diversiteit. En Almere is divers: 160 nationaliteiten, 187 etniciteiten.

Ons uitgangspunt als het gaat om samenleven van uiteenlopende groeperingen met eigen culturen is vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Gericht op verbinding, op de acceptatie van verschillen en blijven kijken naar mogelijkheden van eenieder.

Als mensen de mogelijkheid krijgen om mee te bouwen aan en mee te beslissen over hun eigen omgeving, zal de aantrekkelijkheid van en binding met die eigen omgeving groter worden. En vervolgens ook de eigen inzet om de kwaliteit van de stad in stand te houden.

Daarom moeten Almeerders wat D66 Almere betreft volop de ruimte geboden worden voor eigen maatschappelijke en sociale initiatieven waarin en waarmee ze elkaar kunnen vinden. Dit moet leiden tot een vruchtbare uitwisseling. Daartoe is een soepel samenspel met het lokale bestuur een cruciale factor. Deze beweging naar oprechte burgerparticipatie is de afgelopen jaren ingezet en moet stevig worden doorgezet. Dit kent vele dimensies: in- en meespraak van inwoners, ruimte en faciliteiten voor initiatieven en zeggenschap van inwoners op wat hun directe leefomgeving raakt. Alles in een proces van onderlinge afstemming en verdraagzaamheid. Basisvoorwaarde is vertrouwen tussen inwoner en bestuur. Gemeentelijke besluitvorming, politiek en ambtelijk, dient transparant en toegankelijk te zijn. De huidige coalitie heeft die, mede op aandringen van D66 Almere, nadrukkelijk op de agenda staan. Dat moet worden voortgezet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018