Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Het Almeerse onderwijs staat er na twee raadsperiodes van D66-wethouderschap goed op. Het probleem van ‘zwakke scholen’ is succesvol aangepakt en onder controle gebracht. Ook is met alle betrokken scholen en jeugdinstellingen aan een samenhangend onderwijsprogramma gewerkt, aan een breed lesaanbod op alle niveaus, aan aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en aan het samenspel tussen scholen en ouders en partners op het terrein van sport, jeugdhulp en wijkwerk. Er zijn inmiddels naast de Brede Scholen ook vier Integrale Kindcentra, waar voorschoolse opvang en educatie in één organisatie samenwerken met een basisschool. Dit alles gericht op het bieden van maximale kansen aan ieder kind om zijn/haar talenten te ontwikkelen en te benutten.

Uiteraard is deze klus nooit af. D66 Almere wil in deze lijn blijven doorwerken aan verdere verbetering van ons Almeerse onderwijs. Ook voor de naschoolse educatie voor volwassenen. Denk daarbij ook aan laaggeletterdheid, waarin geïnvesteerd moet blijven worden omdat het zoveel Almeerders raakt. Er zijn in de komende raadsperiode ook specifieke aandachtspunten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018