Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

D66 is een liberale partij. Wij zijn overtuigd van de eigen kracht van mensen, dus ook van ondernemerschap en werknemerschap. Mensen zoveel mogelijk hun gang laten gaan, dat maakt onze maatschappij en economie tot wat het is. Maar D66 is ook een sociaal-liberale partij. De marktis soms gemankeerd, niet voor alle deelnemers optimaal. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Dat vraagt verantwoord marktmeesterschap vanuit de overheid om ook voor de ‘markt’ de menselijke maat te handhaven.

D66 is ook onderwijspartij. Wij zien onderwijs als dé pijler onder de ‘eigen kracht’ van mensen. De relatie onderwijs-bedrijfsleven is wezenlijk als het gaat om passende bemensing en vitale kennis in de economie. En tenslotte is D66 een groene partij. Duurzaamheid is volgens ons een must. Wij geloven in circulaire economie als noodzaak én als uitgelezen kans voor nieuwe bedrijvigheid.

In de lokale economische politiek gaat het ons om een positief ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers en om een bedrijvenlandschap dat aansluit op de omvang en groei van de stad. Dat is goed voor Almeerse banengroei.

Lokale economische politiek kan overigens niet zonder regionale politiek. Wij zijn fervent voorstander van MRA-samenwerking. Hier zijn sterke economische verbanden (onder andere dagelijks ca. 53.000 pendelaars over de Hollandse Brug) en mogelijkheden. Afstemming met de provincie op het gebied van economie en arbeidsmarktontwikkeling is hierbij een voorwaarde.

De ambitie van D66 Almere is op langere termijn van Almere een volwaardige ‘woon-werk-stad’ te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018