Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Mensen kunnen op allerlei manieren kwetsbaar zijn: fysiek, sociaal-emotioneel, intellectueel en financieel. Geborgenheid en meedoen in de maatschappij is gelukkig voor de meesten van ons vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Onze focus de komende jaren blijft dezelfde als voorheen: kwetsbare mensen maximaal weerbaar maken en waar nodig bijstaan.

Door de groei van de stad is de laatste acht jaar het budget voor welzijn steeds verder verdund. Dat geldt voor werk van allerlei instanties die zich binnen Almere met welzijn bezighouden (De Schoor, Inspiratie Inc., kerkelijke organisaties en dergelijke). Het buurtwerk is uitgekleed. D66 Almere vindt dat in de komende jaren aandacht aan moet worden besteed aan het herstel van het welzijnswerk waar de nood hoog is, niet alleen voor de opvang van jongeren, maar ook voor de groeiende groep ouderen die in nood verkeren.

D66 Almere stond en staat positief tegenover de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente in 2015, de zogeheten transitie. Maar wij zijn kritisch op de manier waarop die transitie wordt uitgevoerd en de financiƫle middelen die beschikbaar worden gesteld om die transitie goed door te voeren, met name in de jeugdhulp. Het tempo, de schaal en complexiteit van de veranderingen van deze zogeheten transformatie, was en blijft de komende jaren fors. Niettemin zijn wij optimistisch. Er is de afgelopen raadsperiode heel veel in gang gezet op het vlak van zorg, welzijn, opvang, armoedebestrijding en buurtwerk, mede door onze eigen D66-wethouder. Dat vormt een goed fundament om op door te bouwen. Met de nadruk op integrale benadering en maatwerk. Een aantal zaken verdient wat D66 Almere betreft daarbij nadere aandacht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018