Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Het gaat ons om de mensen, niet om de ‘stenen’. Maar ‘stenen’, ofwel ‘de fysieke en ruimtelijke infrastructuur van de stad’, maken wel de omgeving waarin mensen verblijven, werken en recreëren, en geven zo karakter aan de stadssamenleving. Intimiteit en aantrekkelijkheid van stadscentra bijvoorbeeld hangt van meer af dan alleen ‘stenen’. Het wordt ook in sterke mate bepaald door de manier waarop we daarin wonen en bedrijvigheid verweven, maar ook winkelen, vertier en cultuur. In dit hoofdstuk gaan we in op de fysieke en ruimtelijke infrastructuur. In de hoofdstukken hierna gaan we nader in op hoe we ‘karakter geven’ aan de stedelijke omgeving.

Almere heeft letterlijk de ruimte voor gevarieerde stedenbouw te midden van groen en water. Afwisselende woningbouw in van elkaar verschillende wijken en stadsdelen (zoals de landschappelijke ontwikkeling van Oosterwold), met goede interne verbindingen. Maar ook met meer dan voldoende ruimte voor verdere groei. Almere biedt ook ruimte voor experimenteren door inwoners, collectieven, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en ondernemers. Wij zijn een groot voorstander van een vraaggestuurde bouweconomie. Dat alles maakt Almere uniek. D66 Almere wil dat unieke karakter bewaren en letterlijk en figuurlijk uitbouwen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018