Steun ons en help Nederland vooruit

In Almere moet iedereen zichzelf kunnen zijn

Nog steeds ontvangt Bureau Gelijke Behandeling Flevoland regelmatig klachten omtrent discriminatie. Toch ontbreekt het in Almere aan concreet en alomvattend beleid. Wat D66 Almere betreft komt er portefeuillebreed meer aandacht om discriminatie tegen te gaan en wordt er een specifiek beleid op gevoerd. Zo moet de meldingsbereidheid van mensen die te maken hebben met een vorm van discriminatie omhooggaan en moeten ook bedrijven en instanties hier sneller over aan de bel kunnen trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen die van een ondernemer te horen krijgen dat ze wel een stagiair willen plaatsen, maar ‘niet iemand met een hoofddoekje’, een vrouw die terecht komt bij het UWV, omdat ze haar baan plotseling verloor en ‘toevallig’ ook zwanger is. Wat D66 Almere betreft moet de gemeente in haar aanbestedingsbeleid rekening houden met eventuele voorvallen omtrent discriminatie; bedrijven zonder negatieve registraties op dit gebied zouden voorrang moeten hebben in aanbestedingsprocedures. Ook is het belangrijk dat er binnen de gemeente meer aandacht gaat naar de toegankelijkheid van de stad. Niet iedereen is immers goed ter been of kan goed zien.

Naast algemeen beleid om discriminatie tegen te gaan, wil D66 Almere dat er een zogenaamde regenboogagenda wordt geformuleerd. Lhbti-personen voelen zich namelijk nog niet altijd geaccepteerd en veilig. Ook is (landelijk) het aantal zelfmoordpogingen van lhbti-jongeren vijf keer hoger dan van bij heteroseksuele leeftijdgenoten. D66 Almere wil dat er extra aandacht komt voor deze groep mensen. De gemeente kan dit niet alleen en moet hiervoor in gesprek met partners in de stad. Denk hierbij aan schoolbesturen, ondernemers, Bureau Gelijke Behandeling, het COC, enzovoort. D66 Almere zou het enorm toejuichen als Almere, samen met ondernemers en City Marketing, inzet op een (mogelijk stadsbrede) ‘Roze Zaterdag’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018