Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

De gemeente werkt aan de voorbereidingen van de Floriade volgens het door de raad goedgekeurde Masterplan. Daaraan is een realistische risicobeheersing gekoppeld. Snel na de verkiezingen wordt een en ander opnieuw geijkt. Niettemin is er bij delen van de bevolking onzekerheid. De gemeentelijke bestuurders moeten daarom wat D66 Almere betreft open en transparant zijn als het gaat om zaken als risicobeheersing, organisatie, financiering, samenwerking met private en publieke partners, terreininvulling van het Floriadegebied met zijn effecten op de leefbaarheid van direct aanwonenden, en vormen van betrokkenheid van inwoners. Rekening houdend met wat er leeft onder de Almeerders.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018