Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurlijke aanpassingen

In het beleid kunnen altijd nieuwe stimulansen voor verduurzaming worden ingebouwd. D66 Almere is voor verlaging van leges op duurzame bouw, zoals ook gerealiseerd voor leges bij grootschalige energieprojecten. En wij bepleiten een meldpunt vieze regels (regelgeving die belemmerend is voor verduurzaming). D66 Almere pleit verder voor het aanleggen van de benodigde toekomstgerichte infrastructuur voor het opladen aan huis en bij bedrijven van elektrische auto’s en de mogelijkheid hiervoor standaard op te nemen in de bouwverordening.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018