Steun ons en help Nederland vooruit

Buurt- en wijkdemocratie

D66 Almere is zoals bekend voor vormen van lokale democratie, zoals referenda. Succesvolle en duurzame invoering daarvan, zo leert de ervaring, is geen kwestie van ‘revolutie’ maar van ‘evolutie’, de weg van de geleidelijkheid.

Voor D66 Almere is de buurt daarbij het startpunt, omdat daar de sociale samenhang het grootst is en daar de uitwerking van gemeentelijk beleid het meest gedeeld wordt. Daarom bepleiten wij voor de komende raadsperiode een invoeringsprogramma op dat schaalniveau (buurtbegroting, buurtconferentie, buurtreferendum en dergelijke). Op basis van wat we daarvan leren, kunnen we later opschalen naar wijkniveau. Nog weer later komen dan stadsdeel en stad in beeld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018