Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Cultuur is iets van de samenleving zelf, niet van de gemeente. Vanuit die samenleving moeten culturele initiatieven voortkomen, daar moet het vibreren. De gemeente heeft louter een stimulerende en faciliterende rol. Met wat ons betreft met minimaal het bestaande budget op de cultuurbegroting, en als het financiële tij meezit een beetje meer.

Met dit vertrekpunt zien wij de komende jaren in ieder geval de volgende aanknopingspunten.

Cultuurbeleid
Wij willen een bestendig cultuurbeleid over meerdere raadsperioden en dat is gebaseerd op een langere termijnvisie op de ontwikkeling van de stad. Een benadering waarbinnen de cultuursector zichzelf momentum kan geven voor groei via gericht en alert cultureel ondernemerschap. Zon coherente langere termijn beleidsvisie ontbreekt tot nu toe, wat vooral leidde tot op zich staande projecten en investeringen.

Cultuurfonds
D66 Almere wil blijven investeren in de doorontwikkeling van het culturele landschap in Almere. Het mede door D66 Almere in het leven geroepen cultuurfonds, dat tot 2018 wordt gefinancierd met tijdelijke middelen, willen wij omzetten naar een meer permanent instrument. Er zal dus opnieuw moeten worden gekeken naar de opzet ervan.

Talentontwikkeling
D66 Almere wil meer aandacht voor de talentontwikkeling van de jeugd van 4 tot 18 jaar vanuit het onderwijs en verenigingsleven.

In de afgelopen collegeperiodes heeft D66 Almere zich ook sterk gemaakt voor talentontwikkeling in de sport. Er is een systeem ontwikkeld voor het ontdekken en ontwikkelen van sporttalent, ingebed in het AKT (Almere Kenniscentrum Talent). In de komende periode wil D66 Almere deze aanpak verbreden naar andere themas als natuur en techniek in brede zin én naar kunst en cultuur.

Net zoals bij de nu ontwikkelde aanpak voor sport wordt daarbij het onderwijs en de mensen die in de sector werkzaam of ondersteunend zijn, nadrukkelijk betrokken en geschoold. Het doel is om ook in deze sectoren talent te ontdekken en te ontwikkelen en om deze sectoren meer bekendheid te geven. Almere wordt op deze wijze een stad waar talent gezien, erkend en gestimuleerd wordt. D66 Almere ziet hier net zoals bij sport goede samenwerkingsmogelijkheden met de provincie Flevoland en diverse ministeries.

Overigens is D66 Almere voorstander van (hoger) cultuur-/kunstonderwijs in Almere. Met studierichtingen die passen bij het unieke karakter van de stad. Dit kan door keuzes te maken, denk bijvoorbeeld aan Architectuur, Bouwkunde, New City’s en Digital Arts.

Broedplaatsen
D66 Almere pleit ervoor om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers. Met beroepskrachten kunnen we kennis en vaardigheden vasthouden die we nodig hebben om onze kunst en cultuur op peil te houden en door te geven aan de volgende generatie. Wij zien kansen door bijvoorbeeld leegstaande panden ter beschikking te stellen als broedplaatsen. Zo krijgt ook de omgeving een impuls en wordt de lokale economie gestimuleerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018