Steun ons en help Nederland vooruit

Doorgaande leerlijn 0-18 jaar

D66 Almere is voorvechter van een doorgaande leerlijn van 0-18 jaar. Het moet voor kinderen en jonge mensen in de stad gemakkelijker worden om van de ene opleidingsfase naar de andere door te stromen. Wij willen dan ook de ingezette lijn van de vorige collegeperiodes doorzetten: stimuleren (en mede faciliteren) van de verbinding tussen de onderwijssoorten. D66 Almere streeft ernaar dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een van de voorwaarden om dit te kunnen realiseren is beter zicht krijgen op kind en gezin. Dit om vroegtijdig problemen te voorkomen of te beperken. Dat is goed voor kind en gezin en voorkomt later grote investeringen om problemen op te lossen. Om die reden streeft D66 Almere onder andere naar toegangsrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar op een kinderdagverblijf, bij voorkeur een kinderdagverblijf dat gekoppeld is aan een basisschool (kindcentrum). Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van de rijksmiddelen voor-en vroegschoolse educatie (VVE), de kinderopvangtoeslag en gemeentelijke middelen. Dit toegangsrecht voorkomt bovendien segregatie. Ook wordt de kloof tussen kinderen met een lage sociaal economische status (SES) en andere kinderen beperkt.

De ontwikkelingen rond het MBO en HBO zijn daarvan goede voorbeelden: MBO leerlingen die enkele maanden kunnen proefdraaien op het HBO om te wennen aan de cultuur en VMBO leerlingen die goed voorbereid worden op de overgang naar het MBO. Dit kan op vele manieren, waarbij vooral het onderwijs zelf aan zet is, maar waarbij de gemeente hulp kan bieden. Bijvoorbeeld door docenten in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met leerlingen en de omgeving van een andere onderwijssoort (PO-VO-MBO-HBO). Dit alles om de overgang naar een andere schoolfase en het maken van een goede keuze door jongeren te bevorderen. Dit alles zal bijdragen aan vermindering van het aantal thuiszitters, minder voortijdig schoolverlaters en betere studieresultaten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018