Steun ons en help Nederland vooruit

Doorontwikkeling bedrijvenlandschap

Dé uitdaging in de komende jaren is voor D66 Almere de verdere versterking van het Almeerse bedrijvenlandschap. Momenteel vertegenwoordigen ZZPers en kleine MKBers zo’n 89% van het Almeerse bedrijfsleven en verzorgen zij daarmee het merendeel van de lokale werkgelegenheid. Echter, zo’n 53% van de werkzame bevolking gaat dagelijks over het water naar hun werk elders. Dat moet het komende decennium terug naar minder dan 50%. Als stad op weg naar 350.000 inwoners moet Almere op langere termijn een grote diversiteit aan (inter)nationale en lokale ondernemingen in huis hebben die past bij een volwaardige ‘woon-werk-stad’.

Daarmee is het vestigingsklimaat een topprioriteit voor D66 Almere. Dat betekent aan de ene kant het aantrekken van nieuwe bedrijven van buiten de stad, nationaal en internationaal. En dan liefst ook grote(re) bedrijven, want die leveren verhoudingsgewijs de meeste banen op. Anderzijds het bevorderen van ‘up scaling, dat wil zeggen het ondersteunen van de uitgroei van start ups uit de regio tot middelgrote of grote werkgevers.

Dit alles gebeurt terwijl we voortbouwen op sterke kanten van Almere: fysieke ruimte, ruimte voor experiment, centraal gelegen en goed bereikbaar, relatief lage grondprijzen, breed opgezet en goed onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om bedrijven en instellingen die aansluiten op het concept van de Groene Stad’ (voeding & gezondheid, stedelijke voedselproductie & voedseldistributie), maar ook om bedrijvigheid in andere sectoren die passen bij Almere, zoals mode & design, ICT en logistiek en bedrijvigheid van meer traditionele signatuur zoals beurzen en conferenties. De MRA is binnen Nederland een vooraanstaande economische regio met een breed spectrum aan activiteiten. Almere kan en moet daar meer van profiteren.

Ten slotte moet Almere inspelen op een snelle ontwikkeling van Lelystad Airport. D66 Almere bepleit het ontwikkelen van een gerichte aanpak in deze. Die gaat verder dan het uitbaten van het bedrijventerrein bij het vliegveld (OMALA).

D66 Almere bepleit een integrale aanpak langs meerdere parallelle lijnen: stimuleringsregelingen, marketing, onderwijsvoorzieningen, versterking cultuur en passend woonaanbod. Zo’n integrale aanpak vraagt wat ons betreft een concentratie van inspanningen en middelen door de gemeente. Wij zijn voorstander van een sterke economiefunctie, waarin delen van ACM (stadsmarketing), de huidige afdeling Economische Zaken en de EDBA (verbinder van initiatieven namens gemeente) samengaan in een kwalitatief en kwantitatief goed toegeruste eenheid. Daarbij moet sterk worden ingezet op de resultaatgedreven samenwerking in MRA-verband (met Amsterdam Economic Board en de regionale investeringsbevorderingsmaatschappijen Amsterdam In Business en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland). Maar het vraagt ook een aanvullende benadering vanuit bedrijfsleven en relevante sectoren als onderwijs, woningbouw, sport en dergelijke, vergelijkbaar met de formule van de Vliegende Brigade.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018