Steun ons en help Nederland vooruit

Eenzaamheid

Een belangrijk aandachtspunt is voor ons de problematiek van eenzaamheid. Eenzaamheid is pijnlijk en schadelijk als het chronisch wordt, voor de persoon zelf en voor de maatschappij. D66 Almere is voor een speciaal programma, als sluitstuk op datgene wat hierin al via het huidige sociaal beleid wordt gedaan (eenzaamheidsbestrijding als ‘bijvangst’). Een programma dat langdurig wordt volgehouden en waar, net als bij zorg en armoede alle formele en informele partijen met elkaar optrekken en blijvend van elkaar willen leren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018